Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

monogrtafia o Stropkove