Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Insitný maliar M. Potoma