Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

ZMOS: Rok dôležitých analýz

Bratislava – 22. decembra 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska počas končiaceho roka zrealizovalo vypracovalo 10 analýz, ktoré detailne mapujú rôzne problematiky a nechýbajú v nich ani návrhy riešení s pozitívnymi dopadmi.

Združenie miest a obcí Slovenska počas roka 2021 vypracovalo analýzu zameranú na možnosti efektívneho a optimálneho výkonu originálnych kompetencií v rámci súčasného modelu spoločných obecných úradov, ďalší materiál sa venoval kompetenčnému zázemiu samosprávy. ZMOS tiež mimoriadnu pozornosť venoval dokumentu s názvom Nový komunálny manažment a tesne pred ukončením roka dopracovala analýzu týkajúcu sa Európskej charty miestnej samosprávy a jej (ne)dodržiavania na Slovensku. Tieto dokumenty boli spracované v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ďalšie analýzy ZMOS vypracoval v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Mnohé argumenty a oprávnené požiadavky, spolu s návrhmi riešení sú súčasťou analýz: Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí, Majetok a investície miest a obcí, Odpadové hospodárstvo, Bezpečná samospráva, Verejno-súkromné partnerstvá vs. podnikanie pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností a tiež sa venoval aj problematike cestovného ruchu.

Všetky tieto analytické dokumenty sú verejne prístupné na web stránke ZMOS v časti „Knižnica“. Mnohé ich závery a odporúčania boli predmetom rokovaní na úrovni odborných sekcií Rady ZMOS a tiež ich združenie presadzuje v sociálnom dialógu vrátane medzirezortného pripomienkového konania a v legislatívnej činnosti.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

                                                                         

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter