Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

ZMOS požaduje dočasné zastavenie legislatívnej činnosti   

Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a premiéra. Požiadavka sa týka dočasného pozastavenia legislatívnej aktivity s dopadmi na samosprávu, ktorá priamo nesúvisí so situáciou na Ukrajine.   

Samosprávy po ťažkom Covidovom období výrazne humanitárne pomáhajú kvôli situácii na Ukrajine. Za krátku dobu zase musia siahnuť na dno svojich síl. Členom Združenia miest a obcí Slovenska je bez dvoch samospráv 96 percent. S takouto širokou členskou základňou konzultujeme legislatívne návrhy, avšak v tomto období je to takmer nemožné. Popri zvládaní humanitárnej pomoci a výkone bežnej agendy nemajú kapacitu ani energiu nazvyš.

„V tejto súvislosti som požiadal pána predsedu parlamentu a pána predsedu vlády o pochopenie a prejav rešpektu voči samospráve, a to tým, že parlament i vláda dočasne pozastavia legislatívne aktivity s priamym dosahom na mestá a obce, avšak s výnimkou tých legislatívnych opatrení, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci a bezprostredne súvisia so situáciou na Ukrajine,“ priblížil Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska.  

Združenie miest a obcí Slovenska vždy malo a má záujem na serióznom dialógu, ktorý sprevádzajú vecné pripomienky a premietanie skúsenosti z aplikačnej praxe do návrhov zákonov a podzákonných noriem. Združenie miest a obcí Slovenska má aktívne zastúpenie v pracovných skupinách, monitorovacích výboroch, je povinným pripomienkujúcim subjektom a tiež je členom tripartity. Samospráva je však v situácii kedy, z pochopiteľných dôvodov, nemá prostredníctvom svojej najväčšej strešnej organizácie adekvátnu kapacitu formulovať zásadné postoje opierajúce sa o skúsenosti z miest a obcí, ktoré sa snažia čo najlepšie pomôcť obyvateľom Ukrajiny a svojim partnerským samosprávam vo vojne zmietanej krajine. Napokon, samotná Kancelária ZMOS, rovnako, ako počas prvých vĺn pandémie, orientuje svoju činnosť na koordináciu aktivít a adresnú pomoc mestám a obciam v rámci ich humanitárnych činností.       

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter