Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

ZMOS a Slovenský plynárenský a naftový zväz podpísali Memorandum

Bratislava – 14. decembra 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) podpísali Memorandum o spolupráci. Reagujú tak na naliehavé výzvy v oblasti energetiky aj mobility.

Spoločná odborná platforma

Cieľom tejto spolupráce vytváranie podmienok pre otvorenú odbornú diskusiu na riešenie koncepčných, technických, ekonomických, legislatívnych a ďalších problémov plynárenského a naftového odvetvia, reprezentácia plynárenstva Slovenskej republiky v Medzinárodnej plynárenskej únii, spolupráca s ďalšími európskymi a svetovými nevládnymi organizáciami, aktívna účasť na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov plynárenského a naftového odvetvia, odborníkov a študentov, ktorí sú v týchto odvetviach činní, prostredníctvom využívania domácich a zahraničných skúseností.

„Som veľmi rád, že spájame svoje sily v agende, ktorá určuje vývoj a trendy pre budúcnosť. Na to, čo prichádza musíme byť čo najlepšie pripravení. V opačnom prípade nás vývoj môže negatívne zaskočiť čo nepomôže samosprávam, ani ich obyvateľov,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Tomáš Malatinský v tejto súvislosti dodáva: „Užšia spoluprácu so ZMOS je pre nás veľmi dôležitá. Mnohé slovenské regióny majú problémy s čistotou ovzdušia, najmä so znečistením tuhými znečisťujúcimi látkami PM 2,5 a 10. Plynárenstvo v tomto smere môže pomôcť jednak v oblasti vykurovania, náhradou kotlov na pevné palivo nízkoemisných alternatívami a aj podporou plynovej mobility vo verejnej i osobnej doprave. Automobily na CNG a LNG neprodukujú takmer žiadne tuhé častice a majú aj výrazne nižšie emisie skleníkových plynov.“

Podpora plynovej mobility

ZMOS a SPNZ budú participovať na výmene informácií o aplikačnej praxi a trendoch, transfere know-how,             koordinácii spoločných aktivít, ale aj na účasti na rokovaniach iniciatívnych a poradných orgánov, a tiež budú kooperovať na aktivitách zameraných na organizovanie podujatí, ktoré sa budú týkať príkladov dobrej praxe, skúseností a dosiahnutých úspechov. Obe združenia zároveň vyjadrili snahu, že budú spoločne koordinovať svoje aktivity v oblasti podpory plynovej mobility v mestách, obciach, regiónoch a vzájomne si vymieňať potrebné informácie. Plynová mobilita môže prispieť k plneniu klimatických cieľov v regiónoch a dekarbonizácii najmä ťažkej nákladnej dopravy.

Združenie miest a obcí Slovenska má už takmer 96 % členskú základňu spomedzi všetkých samospráv na Slovensku. Zároveň je organizované na úrovni 61 regionálnych združení v rámci ktorých ZMOS organizuje napríklad výjazdové rokovania nazvané DEŇ KOMUNÁLU. Aj tam vidia obe strany priestor ilustrovať na konkrétnych príkladoch trendy vývoja a riešenia s pozitívnymi dopadmi na ekonomiku samospráv vrátane ochrany životného prostredia. Súčasťou spolupráce bude na každý rok rámcový návrh spoločných aktivít vrátane legislatívnej činnosti.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

                                                                                             

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter