Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

VYHLÁSENIE ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA K TESTOVANIU

Bratislava – 26. novembra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejší zástupca 95 % miest a obcí na Slovensku mimoriadne citlivo vníma vývoj situácie a polemiky, ktoré sprevádzajú úvahy o ďalších kolách celoplošného testovania. Na základe praktických skúseností a informácií z prostredia samospráv považujeme za mimoriadne dôležité uviesť viacero faktov.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň konštatuje, že citlivo sleduje pandemický vývoj aj zavádzané opatrenia v okolitých krajinách vrátane ostatných štátov Európskej únie, sme si vedomí potreby zásahov, neraz aj nepopulárnych. Avšak nezabúdajme na ekonomický život, hospodárske úlohy a vzdelávanie.

Mestá a obce počas každého z doterajších testovacích kôl prejavili maximálnu súčinnosť a otvorene musíme konštatovať, že žiadne testovanie by bez mimoriadneho nasadenia miest a obcí nebolo možné.

Je evidentné, že mestá a obce, ktoré mali byť pôvodne súčinné boli kľúčovým aktérom, v mnohých prípadoch distribútorom, logistom, náborovým strediskom aj nakupujúcim, pretože veľmi citlivo vnímali vývoj situácie vo vzťahu k zabezpečeniu všetkých úloh, ktoré sprevádzali tak náročné úlohy.

Mestá a obce cítia napätie aj nervozitu medzi vlastnými obyvateľmi. Preto sme za to, aby testovanie bolo realizované adresne, výlučne vo vzťahu k ohrozeným skupinám a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný.

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že v dnešnej atmosfére samosprávy potrebujú dostatok času na to, aby sa prioritne venovali svojim zákonným povinnostiam a riadnemu výkonu svojej prirodzenej agendy. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že problémy súvisiace s novým koronavírusom COVID-19 nie je možné interpretovať, ani komunikovať politickým videním, ale spoločenskou zodpovednosťou v prospech ľudí, komunít, ekonomického života aj hospodárstva.

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti zdôrazňuje, že mestá a obce, ak o tom na základe príslušného ústavného zákona rozhodne vláda Slovenskej republiky, budú musieť byť súčinné, avšak tomu musí predchádzať deklarácia jasnej pripravenosti štátnych orgánov, ktoré sú v prvom rade nositeľmi konkrétnych úloh.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň odmieta, aby samosprávy preberali zodpovednosť za pomerne širokú časť úloh súvisiacu s realizovaním testovaní, nakoľko logistika aj medicínske úkony musia byť výlučne priamou, neprenosnou zodpovednosťou štátnych orgánov.

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter