Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V Stropkove je pred ukončením viacero projektov v oblasti športu, školstva i cestovného ruchu

Napriek krízovým opatreniam a s nimi súvisiacimi rozpočtovými obmedzeniami sú v Stropkove pred ukončením i spustením viaceré rozvojové projekty. Samospráva už začiatkom roka avizovala, že v tomto roku budú prioritou investície, ktoré sú hradené z mimorozpočtových zdrojov a eurofondov. Celkovo by tak v tomto roku mali preinvestovať zhruba 600 tisíc eur.

NOVÁ VYHLIADOVÁ VEŽA A INFORMAČNÉ CENTRUM

Do konca septembra bude nad mestom dokončená trojpodlažná vyhliadková veža vybudovaná v rámci projektu poľsko-slovenskej spolupráce Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov. „Veža bude dostupná z obce Šandal a takisto cez les z areálu Pod vlekom, ktorý miestni dobre poznajú. Pôjde už o druhú vyhliadkovú vežu. Prvá je na východ od mesta na kopci Ščerbovka. V okolí mesta budú k dispozícii dve vyhliadkové veže a ponúknu krásne výhľady na Ondavskú vrchovinu,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Súčasťou projektu je aj značený turistický chodník na poľskú hranicu, čiastočná rekonštrukcia priestorov chaty v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom na informačné centrum a viacero kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré z dôvodu pandemickej situácie presunuli na budúci rok. Informačné centrum s letnou terasou buduje mestský podnik Služba a samospráva v súčasnosti hľadá vhodný model jeho fungovania tak, aby bolo dostupné širokej verejnosti. Hotové by malo byť do konca októbra.

Rozvoj cestovného ruchu v meste podporí spoločná investícia mesta a rímskokatolíckej farnosti. Od júna realizujú rekonštrukciu kostolnej veže, najvyššej stavby v širokom okolí, ktorá bude sprístupnená verejnosti. Projekt financuje rímskokatolícka farnosť z dotácií od Úradu vlády (60 tis. eur) a mesta Stropkov (85 tis. eur).

NOVÁ CESTA DO PRIEMYSELNÉHO PARKU A MALÝ OBCHVAT

V rámci minuloročného výjazdového zasadnutia vládneho kabinetu získalo mesto 200 tis. eur na vybudovanie dvoch nových miestnych komunikácií. V súčasnosti je vo výstavbe prístupová cesta do hnedého priemyselného parku, ktorá bude priamo napojená na cestu I/15.

Úplne novú komunikáciu, spojnicu ulíc Nový riadok a Ul. akad. Pavlova, začnú do konca septembra stavať v širšom centre. „Cesta je súčasťou komplexného riešenia dopravy v meste. Po jej dokončení vznikne vo východnej časti Stropkova súvislé prepojenie pre automobilovú dopravu, ktoré doteraz chýbalo. Jej súčasťou bude aj peší chodník,“ uviedol primátor.

V lete sa rámci inštalácie podzemného optického vedenia na území Stropkova podarilo v spolupráci s telekomunikačným operátorom zrekonštruovať zhruba 300-metrový chodník na uliciach Chotčanská a Šarišská.

Z menších projektov plánujú do konca roka rozšíriť kamerový systém o ďalších osem kamier, pred oficiálnym spustením je aj bezplatné WiFi pripojenie v širšom centre mesta realizované v rámci výzvy WiFI4EU.

V modernizácii strojového parku i športovísk pokračuje v tomto roku mestský podnik Služba. Od septembra môže využívať novú vysokozdvižnú plošinu zakúpenú v rámci projektu pomoci menej rozvinutým okresom za 69 tis. eur, nenávratná dotácia predstavovala 40 tis. eur. Viac ako 35 tisíc stála rekonštrukcia tenisových kurtov, ktoré verejnosti odovzdali do užívania v auguste a v letných mesiacoch bola ukončená aj obnova priestorov futbalovej tribúny za vyše 28 tis. eur. Na tento účel získalo mesto 20-tisícovú dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu.

Pred ukončením je aj projekt, ktorého začiatky siahajú do roku 2017, a to modernizácia učební v ZŠ na Konštantínovej. V lete tam prebehla inštalácia nového nábytku a výpočtovej techniky a mesto by chcelo všetky investície uzavrieť do konca roka.

KRAJSKÉ DOTÁCIE NA CYKLOTRASU A IHRISKÁ

V lete boli Stropkovčania úspešní v rámci výziev Prešovského samosprávneho kraja. V najbližšom období tak môžu začať pracovať na projektovej dokumentácii 14-kilometrového cyklochodníka na trase Nižná Olšava – Stropkov – Duplín. Krajská samospráva podporí projekt 31-tisícovou dotáciou, zvyšných zhruba 19 tisíc uhradí mesto z vlastného rozpočtu. V rovnakej výzve bolo úspešné aj mesto Svidník, ktoré projekčne pripraví cyklochodník z Duplína do Svidníka. Z krajskej dotácie vybudujú v jeseni detské ihrisko v areáli materskej školy v časti Bokša a v rámci výzvy predsedu PSK bol podporený projekt vydania publikácie Stropkovská čítanka.

V oblasti športu podporil kraj aj rekonštrukciu ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ na Mlynskej. Spolu s rozšírením ihriska a kompletnou výmenou povrchu by mali celkové náklady presiahnuť 200 tis. eur. Dotácia z PSK je vo výške 70 tisíc, ďalších 100 tisíc pokryje dotácia zo Slovenského futbalového zväzu, zvyšok doplatí mesto.

REKONŠTRUKCIA ĽADOVEJ PLOCHY BUDE MEŠKAŤ

Očakávanou akciou v tomto roku bola rekonštrukcia zimného štadióna za zhruba 350 tis. eur, na ktorú získali dotáciu z vlády i Prešovského samosprávneho kraja. Začiatkom roka prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa, ktoré však bolo z dôvodu koronakrízy zrušené. Po vyhodnotení nanovo vyhláseného obstarávania podal v auguste jeden z neúspešných uchádzačov námietku na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorá je aktuálne posudzovaná a mesto čaká na definitívne rozhodnutie ÚVO. „Z tohto dôvodu preto s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto roku s rekonštrukciou nezačneme, keďže stavebné práce sú do značnej miery limitované počasím. Verím, že celý proces obstarávania nebudeme musieť opakovať do tretice a hneď, ako to bude možné, začneme rekonštruovať,“ dodal O. Brendza.

Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter