Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V meste Stropkov ostanú školy zatvorené

STROPKOV (8. decembra 2020) Dnes sa na Mestskom úrade v Stropkove uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl a umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. Zúčastnili sa na ňom riaditelia ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Mlynská, ZŠ Konštantínova, ZUŠ F. Veselého a zástupcovia vedenia mesta. Hlavnou témou rokovania bola aktuálna pandemická situácia v Stropkove a s tým súvisiaca otázka prípadného otvárania jednotlivých škôl aj na II. stupni, podmienená antigénovým testovaním žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov jednotlivých škôl.

Na základe dostupných informácií ohľadne vývoja situácie v meste a okrese Stropkov, počtu infikovaných osôb, ale aj zmätočných a neustále sa meniacich usmernení predstaviteľov Ústredného krízového štábu prítomní jednomyseľne skonštatovali, že k experimentu otvoriť školy aj na II. stupni, len po vykonaní antigénového testovania, nie je možné pristúpiť.

Vzhľadom na to, že mesto má reálne skúsenosti z dvoch kôl celoplošného testovania obyvateľov, jeho predstavitelia si uvedomujú náročnosť celého procesu. Samotnému testovaniu predchádza náročná logistika, požiadavky na odborný personál a po ňom vyvstávajú ďalšie nevyhnutné povinnosti súvisiace napríklad s likvidáciou nebezpečného biologického odpadu – všetko kroky, ktoré počas celoplošného testovania zabezpečovali Ozbrojené sily SR. Uvedomme si, že pri takto nastavených podmienkach by celú operáciu bolo s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné zopakovať aj po vianočných prázdninách.

Otvorená bola aj téma prípadného využitia mobilného odberového miesta zriadeného za Mestským úradom pre školopovinné deti, ich rodičov, učiteľov. V súčasnosti sú tam denne testované desiatky osôb, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne indikovanými pacientmi, ľudia s príznakmi na ochorenie COVID-19 a ďalší, ktorí z iných objektívnych dôvodov cítia potrebu podstúpiť PCR alebo antigénový test. Využiť toto miesto na pretestovanie žiakov a takpovediac ho zablokovať na niekoľko dní by bolo zo strany mesta a vedenia štyroch našich základných škôl vrcholne nezodpovedné. Nemôžeme si predsa dovoliť poslať takmer 1500 ľudí na mobilné odberové miesto, ktoré bolo zriadené za úplne iným účelom. Navyše, takýmto spôsobom by sme sa zbavili akejkoľvek zodpovednosti a povinností spojených s organizáciou testovania pre školy a všetko tak preniesli na plecia už aj tak veľmi vyťažených pracovníkov Územného spolku Slovenského červeného kríža.

Vzhľadom na udalosti posledných dní, aj v našom meste, so znepokojením konštatujeme, že pôda škôl nemôže byť miestom a citlivá téma ich postupného otvárania prostriedkom na získavanie politických bodov. Otváranie škôl nie je záležitosťou prestíže, lacného populizmu ani súťaž o prvenstvo. Mestá, obce a ich školy nie sú nástrojmi na experimenty, ktoré spochybňujú aj vedecké kapacity tohto štátu.

Uvedomujeme si vážnosť situácie i skutočnosť, že Slovensko je krajinou s najdlhšie zatvorenými školami v celej Európe. Výchovno-vzdelávací proces žiakov prebieha už osem týždňov dištančnou formou. Trpia tým deti, ich rodičia, učitelia a s nimi celá spoločnosť. My, zástupcovia samosprávy, ako aj riaditelia základných škôl mesta Stropkov však s plnou zodpovednosťou konštatujeme, že ak má byť prípadná zmena vyučovacieho procesu z dištančnej na prezenčnú formu podmienená vykonaním antigénového testovania žiakov, ich rodičov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, do Vianoc to v našich podmienkach nebude možné uskutočniť. Školy sa tak budú môcť otvoriť až po vianočných sviatkoch, a to s jednoznačnými a racionálnymi pravidlami a veríme, že aj po zlepšení celkovej pandemickej situácie na Slovensku.

Vyslovujeme nádej, že po sviatkoch a zimných prázdninách budeme jednotne usmernení zo strany Ústredného krízového štábu a tak, ako sme boli súčinní a nápomocní pri zavádzaní jednotlivých protipandemických opatrení do praxe či pri prvej a druhej vlne testovania, tak budeme súčinní aj pri otváraní plnohodnotného prezenčného vyučovania na školách.

JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

Mgr. Tibor Kubička, vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ

Ing. Daniela Vatraľová, riaditeľka ZŠ Hrnčiarska

Mgr. Peter Gombár, riaditeľ ZŠ Mlynská

Mgr. Róbert Jankanič, riaditeľ ZŠ Konštantínova

Mgr. Miloslav Cimbala, riaditeľ ZUŠ F. Veselého

Foto: fb/zš mlynska

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter