Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Krajší deň za oknami nemocnice vďaka personálu a žiakom základných škôl, ktorí sa zapojili do dobrovoľníctva

Nemocnica Svet zdravia Svidník bola v septembri aktívne zapojená prostredníctvom svojich dobrovoľníkov do národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva. Tento rok sme túto kampaň rozdelili na dve časti, pacienti – pacientom a dobrovoľníci – pacientom. Pacienti Psychiatrickej liečebne a študenti Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku háčkovali a štrikovali papuče a čelenky určené ako darček pre pacientov doliečovacieho a geriatrického oddelenia. Keďže nemocnica sa stará aj o pacientov s ochorením COVID-19, tieto darčeky potešili aj seniorov na týchto lôžkach. Vo štvrtok 12. novembra boli darčeky odovzdané pacientom prostredníctvom koordinátorky dobrovoľníckeho centra Krajší deň Ivany Vojtašekovej a námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Dany Kopčovej.

Druhou časťou kampane bolo spríjemniť prostredie nemocnice všetkým pacientom, ale aj personálu. Žiaci základných škôl sa stali dobrovoľníkmi a pre pacientov nakreslili obrázky na tému Krajší deň za oknami nemocnice.

Do tejto výzvy sa zapojili žiaci pod vedením svojich pedagógov zo CZŠ sv. Juraja, ZŠ na ul. Karpatskej, ZŠ 8. mája vo Svidníku. Svojím dobrovoľníckym činom vyzdobili priestory nemocnice a vznikla pútavá výstava týchto výtvarných prác. Práce hýria rôznymi farbami, motívmi, osobitnými pohľadmi na nemocnicu a čas strávený za jej oknami. Praktické darčeky pre pacientov a pohľad detí daný na plátno potešili hneď dvakrát, a to svojím využitím, ale predovšetkým láskou a úctou k starším, s ktorými boli pripravované pacientmi a dobrovoľníkmi nemocnice. Výstava obrazov je umiestnená na prechodovej chodbe z poliklinického pavilónu C do lôžkového pavilónu A. Ďakujeme všetkým v mene našich pacientov a klientov.

-ts-

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter