ZŠ Mlynská v Stropkove pomáha slovenskému zdravotníctvu, rozhodla sa tlačiť ochranné kryty

Základná škola Mlynská v Stropkove sa zapojila do skvelej výzvy „Pomôž nemocnici“. Iniciátorom tejto geniálnej myšlienky je skupinka mladých ľudí z Trnavy, ktorí sa rozhodli pomôcť v tejto ťažkej mimoriadnej situácii, kedy sme všetci bez výnimky ohrození nebezpečným koronavírusom, slovenským zdravotníkom. Za základnú školu Mlynská túto iniciatívu prebrali do svojich rúk Ing. Michal Jancura a Mgr. Ján Cichý, za čo im patrí srdečná vďaka. Je skvelé, že každý pomáha ako vie…

V dnešnej dobe, keď nás všetkých obmedzuje pandémia koronavírusu v každodennej práci, na ktorú sme boli zvyknutí, vstupujú do popredia nášho života nové činnosti, ktorým sme doteraz nevenovali potrebnú pozornosť,“ povedal riaditeľ školy P. Gombár a dodal, že pedagógovia ZŠ Mlynská – učitelia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci školy, sú zapojení do Národných projektov, ktoré pomáhajú nielen pedagógom i žiakom v napredovaní pri vzdelávaní, získavaní vedomostí, skúsenosti a skvalitňovaní vzdelávania, ale sú veľmi prospešné v súčasnosti aj našej spoločnosti . „Základná škola Mlynská v Stropkove sa vďaka aktívnym pedagógom zapojila aj do výzvy „Pomôž nemocnici“, projektu, ktorý je v tomto období vysoko humánny a má rozmer nielen vzdelávací, ale hlavne ľudský a etický,“ uviedol P. Gombár.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať