Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sťahovanie baru Kobra – pokračovanie

M. Bešenyiová: „Naozaj sa ľudia nemajú čoho obávať, v pláne mám prevádzkovať normálny slušný bar, nie zábavný podnik.“

Majiteľka prevádzky Kobra sa cíti dotknutá článkom uverejneným v č. 10/2020, čo nás naozaj veľmi mrzí. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nedorozumenie a tiež za to, že sme jej neposkytli priestor vyjadriť sa k danej problematike. Sme radi, že sa rozhodla reagovať a dať nám svoje vyjadrenie. Cieľom nebolo poškodiť dobré meno prevádzky, či dobré meno majiteľky, obsahoval stanoviská zainteresovaných strán, ktoré však nie sú stanoviskom redakcie, či vydavateľa.

Článok informoval o presťahovaní prevádzky Kobra, ktorú prevádzkuje M. Bešenyiová od mája 2015 v mestských priestoroch pri kúpalisku. Nové priestory pre prevádzku Kobra našla majiteľka v priestoroch OD Blankyt na prízemí. Ľudia reagovali rozhorčene a spísali petíciu. Majiteľka na to nevidí žiaden dôvod. Sú normálnou prevádzkou so stálou a slušnou klientelou.

Chcem zdôrazniť, že nemám v pláne prevádzkovať nočný diskotékový bar. Chceme ľuďom umožniť kultivované posedenie pri káve. Riadime sa otváracími hodinami, ktoré nám umožňuje všeobecné záväzné nariadenie mesta, ktoré povoľuje mať otvorenú prevádzku od nedele do štvrtka do polnoci a v piatky a soboty do druhej, čo je z našej strany dodržiavané,“ povedala M. Bešenyiová.

Ako ďalej uviedla, exteriér budovy vyzerá hrozne, za čo majiteľka prevádzky nezodpovedá, pretože je to mestská budova, no o budovu sa však riadne starala na vlastné náklady a nikto jej nič neodpustil ani nepreplatil. „Interiér je nádherný a kultivovaný. Prevádzka je otvorená od 1. mája 2015 a ani raz v nej nebola žiadna policajná razia. Policajti prišli na prevádzku jedine vtedy, keď som ich ja zavolala v prípade podozrenia na priestupok alebo v prípade prevencie a v rámci udržania morálky. Ako jediná som s neplnoletými osobami robila poriadok a do baru som ich nepúšťala. Vždy mi záležalo na tom, aby moju prevádzku nenavštevovala neplnoletá mládež,“ uviedla M. Bešenyiová a dodala, že ako prvá prevádzka v Slovenskej republike využila pred niekoľkými rokmi obmedzujúce ochranné opatrenie, ktoré existuje v priestupkovom zákone. Uplatňuje sa na verejne prístupných miestach a umožňuje obmedziť vstup osobe, ktorá sa opakovane dopustí napr. priestupku proti majetku a pod. V zákone je jasne dané za akých okolností sa môže pristúpiť k tomuto obmedzujúcemu ochrannému opatreniu max. na jeden rok.

To čo neurobili rodičia so svojimi deťmi som musela urobiť ja a doplácala som na to planými rečami. V očiach niektorých je preto táto prevádzka problémová? Ja som zásadne proti drogám, veľmi proti nim bojujem. V mojom bare som si jednoducho urobila poriadok. Tí 15 – 16 roční nemajú čo robiť v uliciach o druhej nadránom a vykrikovať. Treba sa zamerať na to prečo sa to deje a nie na bar, ktorý si s mladými urobil poriadok,“ myslí si M. Bešenyiová.

Majiteľka baru tiež poukazuje na status matky s deťmi, ktorá býva na ul. Matice slovenskej, v ktorom sa hovorí o tom, že ona ako obyvateľka bytového domu na spomínanej ulici nepočuje hluk, či rušenie nočného pokoja.

Pred dvoma – troma rokmi sa roznieslo, keď sme s prevádzkou začínali, že sú tu drogy a neporiadok, práve preto, lebo robím poriadok s mladými v tom zmysle, že im neumožňujem požívať alkoholické nápoje a zdržiavať sa v bare alebo pred prevádzkou v neskorých nočných hodinách. Z uvedeného dôvodu som volala políciu, no mladí to skúšali opakovane. Minulý rok bola obdobná situácia, kedy sa mladí začali sústreďovať v oddychovej zóne v Bokši, kde údajne požívali alkoholické nápoje a z uvedenej lokality je najbližší bar práve ten náš. Postavila som sa však pred dvere a poprosila ich, aby odišli. Boli aj takí, ktorí ma nerešpektovali a aj napriek upozorneniu vošli a sadli si, tak som zavolala políciu. Odmietam preberať zodpovednosť za neplnoletých,“ zdôraznila a dodala:

Naozaj sa nepamätám, aby tu bola nejaká razia. Áno príde polícia, ale v rámci celoslovenskej preventívnej akcie, ktorá má zabrániť podávaniu a požívaniu alkoholických nápojov maloletými. Takže to je prípad, kedy ľudia mohli vidieť policajné autá pred prevádzkou a na základe toho potom vyrobia problémovú prevádzku.“

Majiteľka prevádzky Kobra si myslí, že mesto bude mať s touto lokalitou po zrušení prevádzky problémy. „Príde leto, na veľkom parkovisku sa budú stretávať mladí pri otvorených autách tak, ako to robili kedysi s hlasnou hudbou z autorádií. Aj tomu som zabránila. Čo bude po zatvorení prevádzky v týchto priestoroch uvidíme. Veľa detí sa húfne združuje aj pri opornom múre pri vstupe na kúpalisko, sú hluční a s fľaškami. Používali naše toalety, čo som takisto stopla. Keďže tu bola prevádzka mohli sme svojim spôsobom kontrolovať aj činnosť na parkovisku a predchádzať priestupkom, teraz tu nebude nikto. Tak či onak ja zodpovedám za podnik, nie za to čo sa deje vonku. Hluk je všade,“ uviedla.

Áno ľudia môžu mať strach, či obavy, ale nie je na to dôvod, pretože nebudeme usporadúvať zábavy, či diskotéky. Ďalším faktom je, že prevádzka bude od chodníka a v zadnej časti, ktorá smeruje k bytovému domu, sú len skladové priestory. Som otvorená komunikovať s ľuďmi z dotknutých bytových domov a zodpovedať ich prípadne otázky. Rada ich privítam po otvorení prevádzky v nových priestoroch, aby sa sami presvedčili, že sa naozaj jedná o slušnú a kultivovanú prevádzku, v ktorej si aj oni sami môžu vychutnať svoju šálku kávy. Aj touto cestou ich na otvorenie prevádzky pozývam,“ uzavrela M. Bešenyiová.

Vyjadrenie majiteľky prevádzky Kobra Mariany Bešenyiovej:

Uznávam, že každý má právo na slobodu prejavu a presvedčenia, no toto právo nepripúšťa, aby niekto utrpel ujmu rozširovaním klamlivých a skreslených informácií akýmikoľvek prostriedkami bez ohľadu na hranice a zákonnú zodpovednosť. Uverejnenie článku v týždenníku Stropkovské Spektrum v minulotýždňovom vydaní č. 10 z 3. marca 2020 bez ohľadu na to, aby sa zabezpečil aj môj postoj k danej téme považujem za nekorektnú propagandu v zmysle, že v záujme objektívnosti neusilovalo periodikum v štádiu prípravy článku dať slovo aj mne ako hlavnej zainteresovanej strane.

Majiteľka baru Kobra Mariana Bešenyiová
Majiteľka baru Kobra Mariana Bešenyiová

Touto mediálnou lavínou nebolo zabezpečené zo strany redakcie Stropkovského Spektra moje vyjadrenie sa k danej téme, čím považujem článok za neobjektívny, tendenčný, špekulatívny, skreslený, nezaložený na faktoch, ktoré by mali slúžiť ako základ voľného toku informácií. Článok vnímam ako vážnu ujmu, ktorou sa ohrozila nielen vážnosť mojej osoby, zamestnania a podnikania, ale taktiež prevádzky Kobra, jej zamestnancov a ctených hostí. Predmetný špekulatívny výrok, že prevádzka Kobra, ktorá sa nachádza v lokalite na ulici Matice slovenskej, zamestnávala príslušníkov OO PZ Stropkov drogovou trestnou činnosťou a narúšaním verejného poriadku, vzbudzuje u mňa, ako aj u ctených hostí veľké pohoršenie. Nemám vedomosť, aby od dátumu otvorenia prevádzky odo dňa 1. 5. 2015 sa v jej priestoroch uskutočnila čo i len jedna policajná razia zameraná na drogovú trestnú činnosť a ani v tejto súvislosti nebol v nej nikto nikdy zatknutý. Taktiež tvrdenie, že OO PZ Stropkov prevádzka zamestnávala narúšaním verejného poriadku nepovažujem za preukázané z dôvodu, že na OO PZ Stropkov sa v 100% prípadoch telefonicky obraciam ja ako majiteľka prevádzky z dôvodu podpory prevencie a morálky voči priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu, či proti majetku. Voči takémuto prekrúcaniu, či už terajšiemu, ale aj budúcemu, obvineniam bez dôkazov so zámerným zamlčovaním a nadržiavaním určitej strane už využívam a budem využívať na moju ochranu, ako aj ochranu mojej prevádzky Kobra, jej zamestnancov a ctených hostí všetky dostupné zákonné prostriedky. V tejto súvislosti som dňa 6. 3. 2020 podnikla kroky a podala trestné oznámenie na OO PZ v Stropkove vo veci podozrenia z trestného činu ohovárania podľa paragrafu 373 od. 1 trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť riaditeľ OO PZ Stropkov.

Veľmi si vážim napriek tendenčnému článku širokú morálnu podporu návštevníkov prevádzky Kobra, ktorí sa taktiež nestotožňujú s uvedeným článkom a v tejto vyhrotenej situácii zaujali objektívny postoj a nenechali sa odradiť od návštevy prevádzky klamlivými informáciami a prejavujú jej naďalej svoju priazeň.

Mariana Bešenyiová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter