Devastácia v druhom stupni ochrany

Tatrovka v II. stupni ochrany

Počas uplynulého víkendu sme sa dozvedeli o zvýšenej aktivite stavebných strojov v druhom stupni ochrany prírody v okrese Stropkov, časť Sitník. Zistenia porušenia Zákona o ochrane prírody a ďalších dotknutých zákonov a nariadení ktorých sa páchatelia dopustili v príbrežných porastoch Ondavy sa dajú vyhodnotiť ako závažné. Nejedná sa pri tom o letmo prehliadnuteľného miestneho obyvateľa, ktorý si z štrkových lavíc privezie trochu materiálu na zásyp dvora, ale o likvidačnú devastáciu porastu, podložia a ohrozenie stability riečneho toku ako i susediacej poľnohospodársky využívanej pôdy.

Mikroprales pri Ondave
Niva Hornej Ondavy je bohatá na mikropralesné formácie vŕbových porastov. Nechýbajú popínavé rastliny a nepreniknuteľný podrast.

Od 1. januára 2018 patrí územie Hornej Ondavy (nad v.n. Veľká Domaša pozn.r.) do sústavy ochrany prírody NATURA 2000. Jedná sa takmer výlučne o pozemky vo výhradnom vlastníctve Slovenskej Republiky a pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať