Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo Krajské kolo dejepisnej olympiády, ktoré s ohľadom na platné protipandemické opatrenia prebiehalo online formou. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní aj v tomto postupovom kole.

Z okresného kola sa doň prebojovali Viktória Jevočínová a Sára Vítová (7.B), Eduard Hájnik (8.B) a Róbert Front (9.B). Vo svojich kategóriách (v každej kategórii bolo 24 súťažiacich) si zmerali sily s najlepšími žiakmi zo všetkých okresov Prešovského kraja a v náročnej konkurencii obstáli na výbornú. Všetci štyria boli úspešní riešitelia. Vynikajúce umiestnenie naviac dosiahol Edo Hájnik, ktorý obsadil krásne druhé miesto a od postupu na celoslovenské kolo ho delil iba jeden bod.

Za skvelú reprezentáciu našej školy im patrí naše poďakovanie a blahoželanie. Veríme, že sa z podobných úspechov budeme tešiť aj o rok.
ZŠ Mlynská