***** Predaj povolení na rybolov na rok 2020 *****

Povolenia na rybolov na rok 2020 sa budú predávať v kancelárii pri VN Stropkov (rybník Ondava) v  termíne:

2. 5. 2020 od 9.00 do 10.00 hod.

Posledný termín na zaplatenie členského príspevku je posunutý z dôvodu koronavírusovej epidémie na 2. 5. 2020. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie je možné len po zaplatení zápisného.

Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).

Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena SRZ.

***** Žiadosť o udržiavanie poriadku *****

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov touto cestou žiada návštevníkov okolia Vodnej nádrže Stropkov o udržiavanie poriadku o okolí vodnej plochy a priľahlých pobrežných pozemkov.

Rovnako žiadame návštevníkov, aby kameninové koše na hrádzi nádrže používali na vyprodukovaný odpad len v nevyhnutnom prípade z dôvodu ich malého objemu.

Za pochopenie ďakujeme.
www.mosrzstropkov.sk
Výbor MO SRZ