Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svet zdravia Svidník,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID – 19, ako aj na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vedenie svidníckej nemocnice prijalo tieto opatrenia/zmeny:

Ambulantná pohotovostná služby pre dospelých (pohotovosť) od 17.10.2020:

Počas pracovných dní bude poskytovaná v rámci Internej príjmovej ambulancie pri Oddelení vnútorného lekárstva (Interné – ženy).

Počas víkendov a sviatkov bude poskytovaná  v priestore Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na  prízemí  poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

Fyziatricko-rehabilitačný stacionár (MUDr. Mihalkaninová):

Pracovisko je presťahované na 2. poschodie lôžkového pavilónu „A“.

Neurologické oddelenie a Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie od 19.10.2020:

Pracoviská presťahované na 3. poschodie lôžkového pavilónu „A“ (oproti Chirurgickému oddeleniu).

Doliečovacie a geriatrické oddelenie:

Pacienti daných medicínskych odborov budú hospitalizovaní v rámci oddelenia vnútorného lekárstva (Interné oddelenie).

Gynekologická ambulancia

Ambulancia presťahovaná do priestorov Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na  prízemí  poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

V Nemocnici Svidník naďalej platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup.

Vstup do nemocnice za účelom vyšetrenia/hospitalizácie je možný iba cez vstupný filter (vstup na pohotovostnom vchode – otvorený nepretržite 24/7 a vstup pri Psychiatrickej liečebni, otvorený počas pracovných dní od 06:00 – 18:00 hod.)

Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je naďalej prevádzkovaná v priestoroch neonatologickej ambulancie, pri lôžkovom oddelení pediatrie na 3. poschodí, pavilón B.