Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základy potápania na ZŠ Konštantínova

Plavecké krúžky majú na našej škole dlhoročnú tradíciu. Na
spestrenie sme žiakom pripravili v piatok 11. mája príjemné prekvapenie.
Venovali sme im hodinu o základoch potápania s inštruktorom Marekom
Paňkom. Žiaci sa naučili, že najdôležitejšie pri potápaní je vraj to,
aby človek nezadržal dych. Ak človek v panike zadrží dych, hneď chce
ísť na hladinu. Môže to dosť vážne poškodiť pľúca. No a dôležité
je tiež vyrovnávanie tlaku v ušiach. Naučili sa, že pri potápaní netreba
chytať paniku. Pri strese sa totiž zvyšuje spotreba vzduchu a to nie je
dobré. Je to šport o kľude a pokoji. Marekovi veľmi pekne ďakujeme a
veríme, že sa v blízkej budúcnosti ešte stretneme.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter