Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vzorná reprezentácia

<p>Už po piatykrát po sebe sa žiačky ZŠ s MŠ Lomné zúčastnili
krajského kola v stolnom tenise. Tento rok sa krajské kolo konalo
23.2. v Spišskej Belej.

<p>žiačky Ivana Čečková, Dominika Čečková a Lenka Rusinová, tak ako to
už býva u nich zvykom, išli cieľavedome za svojím cieľom – úspešne
reprezentovať svoju školu a okres.
Po víťazstvách v skupine nad ZŠ Spišský Štvrtok, ZŠ Bardejov a ZŠ
Šarišské Michaľany sa v súboji o 1.-3. miesto stretli so ZŠ Vyšný
žipov a ZŠ Bajkalská Prešov. Jediná prehra na turnaji so ZŠ Vyšný žipov
určila našim dievčatám veľmi pekné 2.miesto.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať žiačkam 9.ročníka L. Rusinovej a I.
Čečkovej, ktoré sa od 5.ročníka pravidelne a úspešne zúčastňovali
krajského kola za príkladnú reprezentáciu ZŠ s MŠ Lomné-rok: 2010-2.
miesto, rok 2011-3. miesto a rok 2012-2. miesto. Tieto dievčatá sú
príkladom toho, že ak sa žiakom venuje systematicky, dokážu sa úspešne
presadiť aj malé školy medzi veľkými na krajskej a celoslovenskej
úrovni.
Ostáva mi už len veriť, že sa nájdu ich pokračovateľky, ktoré s pomocou
svojich učiteľov budú ďalej pokračovať v ich ceste a že dobré meno,
ktoré tieto dievčatá vytvorili nášmu okresu sa udrží aj naďalej.
Dievčatám prajem veľa športových a študijných úspechov na stredných
školách, na ktoré tento rok nastúpia. Zároveň by som chcel popriať veľa
športového šťastia chlapcom zo ZŠ Mlynská Stropkov na celoslovenskom kole,
ktorého sa tohto roku zúčastnia.
Mgr. Juraj Čečko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter