Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie sezóny mládežníckych družstiev MŠK

Po úspešnej minuloročnej sezóne mládežníckych tímov MŠK odohrali
talentované deti ďalší súťažný ročník. Kategória dorastu narazila pri
obhajobe prvenstva z minulej sezóny na množstvo prekážok. Tou prvou bol
prechod početnej skupiny hráčov do družstva dospelých, kde nedošlo
k naplneniu potrebnej minutáže a to ani v jednom z družstiev.
Reorganizácia samotnej súťaže dorastu na Východe prešla nelogickou zmenou
a aj to zapríčinilo stratu motivácie a vízie mladých chlapcov. Druhá
polovica súťaže tak z hľadiska výkonnosti nebola práve tou najlepšou
reklamou pre náš klub. Záujem a radosť sa vytrácala aj v družstve
mladšieho dorastu a to predovšetkým v tréningovom procese. Školské
povinnosti hráčov limitovali ich futbalový rast, čo zapríčinilo striedavé
výkony a výsledky oboch dorasteneckých tímov. Posun hráčov
z jednotlivých kategórií vytvára predpoklad, že pri poučení sa z chýb,
by nasledujúci ročník mohol byť šancou na nápravu.
Družstvá žiakov odohrali prvý rok v uzavretej súťaži, kde nebolo žiadne
z tímov pod tlakom hrozby z vypadnutia. Bohužiaľ nie vždy sa v zápasoch
tlak vytratil a narazili sme na množstvo úmyselnej nespravodlivosti najmä na
ihriskách súperov. Piliérom celého mládežníckeho systému je kategória
U15, ktorá doplatila na hriechy minulosti a bola tvorená prevažne hráčmi
o rok mladšími. Aj preto bola aj sezóna starších žiakov kostrbatá, no
z hľadiska výkonnosti mala stúpajúcu tendenciu. Predovšetkým kategória
U14 spravila výrazný posun vo svojom hernom prejave a vytvorila v nás
predpoklad, že spojením hráčov, ktorí zbierali skúsenosti v o rok
staršej kategórii vznikne budúci rok kvalitné družstvo U15. Najviac radosti
prinášali chlapci z U13, ktorí sa presadzovali atraktívnou kombinačnou
hrou. Množstvo chlapcov bolo aj súčasťou výberov VSFZ, no ich talent zaujal
aj okolité kluby, ktoré majú veľmi eminentný záujem zasiahnuť do vývoja
mladých ľudí zmenou ich školského a osobného prostredia. Minulosť
dokazuje, že nie vždy to má ten správny efekt, preto prosíme rodičov, aby
zvážili komunikáciu na úrovni klubov a určili si poradie. Najmladšia
žiacka kategória U12 nezmenila formát zápasov a výsledok ich zápasu
pozostával z výsledkov dvoch paralelne hraných zápasov na polovici ihriska.
Chýbajúci počet hráčov nás nútil doplniť daný ročník mladšími
hráčmi. Menší priestor núti chlapcov pracovať rýchlejšie, čo by sa malo
prejaviť už vo futbale na klasickom ihrisku. Väčší dôraz sme kládli na
konštruktívne riešenie situácií a prístup k svojim povinnostiam ako na
jednotlivé výsledky zápasov a aj napriek vekovému mixu hráčov ukázalo
družstvo zlepšenie.
Najvďačnejšou bola kategória prípraviek. Naše levíčatá odohrali prvú
klasickú sezónu nie turnajovým spôsobom. Náročnejšia organizácia
zápasov, ktoré prebiehali až na šiestich ihriskách zapríčinila zapojenie
veľkého množstva chlapcov do akcie. Pravidlo o nezverejňovaní výsledkov
prinieslo množstvo pozitívnych emócií a naplnilo tak podstatu tejto vekovej
kategórie, ktorou by mala byť radosť z činnosti. Držali sme sa filozofie a
nezverejňovali výsledky ani pri výhre našich družstiev. Chlapci taktiež
absolvovali počas zimného obdobia niekoľko turnajov v domácom prostredí,
ale aj v zahraničí. Pozitívom bolo tiež vytratenie kriku a používanie
píšťalky z pozície trénerov. Okrem kategórií U11, U10 a U9, ktoré boli
zapojené do organizovanej súťaže, sme viedli tréningový proces aj
v kategórii U8, U7 a U6. Projekt Dajme spolu gól mal veľmi pozitívne
výsledky a takmer stovka detí z materských škôl v Stropkove absolvovala
raz v týždni jednu tréningovú jednotku.
Nepodarilo sa nám podľa predstáv naplniť vzdelávací program pre trénerov.
Trojica trénerov zvýšila úroveň svojich trénerských licencií, no
nezáujem zapríčinil zrušenie historicky prvého trénerského kurzu
v Stropkove. Taktiež vzorový tréning Coerver coachingu nenašiel pochopenie
a nezvýšil atraktivitu tohto povolania. Stále ponúkame miesto v trénerskej
štruktúre klube.
Pokračovali sme vo vytváraní jednotnej klubovej kultúry a ďalšie žiacke
družstvá boli odmenené jednotným vychádzkovým setom. Kategória U9 sa
môže tešiť na novú sadu dresov a veríme, že sa nám v lete podarí
jednotne obliecť aj ostatné dve žiacke družstvá. Pokračovali sme
v tradičným akciách ako Profil úspešného športovca, či Futbalová
kvapka krvi. Obe akcie zaznamenali nárast záujmu, čomu sa samozrejme
tešíme. Chceli by sme vyjadriť veľké poďakovanie rodičom za ich podporu a
sponzorom za prejavenú dôveru. Tešíme sa na nový súťažný ročník.
-mšk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter