Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU ONDAVSKÉHO OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Úradná správa č. 24 zo dňa 30. marca 2020

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje  pokračovať v programe jednotlivých  súťaží Ondavského oblastného futbalového zväzu.

Na základe výsledkov hlasovania formou per rollam VV OOFZ prijal nasledovné rozhodnutie:

1. Rušia sa všetky stretnutia  jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020

2. Anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka 2019/2020

3. Pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 žiadne družstvo z jednotlivých súťaží OOFZ nepostupuje ani nevypadáva

4. Zaväzuje ŠTK OOFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže v ktorej hralo v súťažnom ročníku 2019/2020, postupovať podľa smernice o zaraďovaní družstiev.

JUDr. Ondrej Brendza, predseda OOFZ

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter