Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vracajú sa Bukovce a Gribov

V piatok minulého týždňa sa uskutočnila Riadna konferencia Ondavského
oblastného futbalového zväzu vo Svidníku. Z pozvaných 19-tich delegátov,
ktorými sú zástupcovia klubov štartujúcich v VI. a VII. lige, sa
prezentovalo šestnásť. Chýbali zástupcovia Breznice, Ladomirovej a Havaja.
Delegáti kooptovali nových členov Riadnej konferencie. Namiesto A. Tyča
(Hrabovčík) bol kooptovaný S. Štefanišin, za S. Viravca (Rovné) nastúpil
J. Viravec, P. Dovičáka (Lomné) nahradil M. Hospodár a namiesto M. Mojseja
bude Miňovce v tomto orgáne zastupovať J. Špirňak.
Novými členmi Riadnej konferencie sa stali zástupcovia staronových
futbalových klubov v medziokresných súťažiach – Bukovce bude
zastupovať M. Mačoško a Gribov Š. Mulík. V rámci diskusie predseda OOFZ
O. Brendza informoval o novinkách vo futbalovom hnutí, ktoré boli
prezentované na nedávnej konferencii SFZ. V súťažiach riadených OOFZ ho
potešilo, že v uplynulom ročníku sa nevyskytla ani jedna inzultácia
rozhodcu, zaznamenané boli štyri nenastúpenia na stretnutia. V závere
Riadnej konferencie pri príležitosti životného jubilea 60 rokov bol
plaketou za rozvoj futbalu ocenený zástupca futbalu v Mestisku Slavomír
Baka.
Hneď po konferencii sa uskutočnil Aktív Športovo-technickej komisie OOFZ,
ktorý bol zameraný na prípravu nového súťažného ročníka 2018/2019.
Najvyššia medziokresná súťaž by mala mať 14 účastníkov a štartuje
5. augusta 2018. V priebehu tohto týždňa sa ešte bude riešiť pôsobenie
Hrabovčíka v novom ročníku a prípadná účasť Mestiska alebo Bukoviec
v VI. lige. Všetko záleží od potvrdenia účasti Hrabovčíka a zväz
vynaloží všetko úsilie, aby VI. liga mala spomínaných štrnásť
mužstiev. VII. liga sa bude hrať trojkolovo a odštartuje 19. augusta.
Predzvesťou nového futbalového ročníka bude 1. kolo Pohára predsedu OOFZ,
ktoré sa odohrá 29. júla. Mládežníci nový súťažný ročník
absolvujú v jednej skupine dorastu a v dvoch skupinách žiakov. V závere
aktívu boli pohármi a diplomami ocenené najlepšie kluby a strelci gólov za
súťažný ročník 2017/2018.
Hoci sa menoslov účastníkov VI. ligy v novom súťažnom ročníku
definitívne upresní v tomto týždni, boli už jednotlivým mužstvám
pridelené losovacie čísla nasledovne: 1 – Miňovce, 2 – Chotča, 3 –
Sitníky, 4 – Tisinec, 5 – Kalnište, 6 – Stročín, 7 – Rovné,
8 – Radoma, 9 – Kuková, 10 – Breznica, 11 – Lomné, 12 –
Hrabovčík, 13 – Lúčka, 14 – Mestisko (Bukovce). V prvom kole by sa
teda mali stretnúť tieto dvojice: Miňovce – Mestisko (Bukovce),
Chotča – Lúčka, Sitníky – Hrabovčík, Tisinec – Lomné,
Kalnište – Breznica, Stročín – Kuková, Rovné – Radoma.
-bar-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter