Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vážení športoví priatelia

Stojíme na prahu súťažného ročníka 2008/2009. Je namieste sa
v krátkosti obzrieť za skončenou sezónou 2007/2008.

Družstvá dospelých, dorastu, starších a mladších žiakov štartovali
v súťažiach riadených SFZ. Starší žiaci patrili k najlepším celkom I.
ligy skupiny východ, pričom svojim umiestneným za Košicami a Prešovom
potvrdili vysokú kvalitu a úroveň mládežníckeho futbalu v Stropkove.
Mužstvo starších dorastencov o svoju ligovú existenciu bojovalo do
posledného kola dlhodobej súťaže. Nakoniec dorastenci zachránili pre
Stropkov I. ligu, keď v závere súťažného ročníka uspeli v boji
o záchranu s dorastencami Artmedie Petržalka a Vionu Zlaté Moravce. Aj
vzhľadom na súperov sa úspech, ktorým je záchrana v I. dorasteneckej lige,
cení ešte viac.
O čo boli úspešní mládežníci MŠK Tesla Stropkov, o to viac sa nedarilo
mužstvu „A“ dospelých. Po zbabranej jesennej časti sa nepodarilo
vzkriesiť iskierku nádeje – záchrany v súťaží II. ligy východ.
A nakoniec „A“ mužstvo z objektívnych, ale určite aj subjektívnych
príčin opustilo II. ligu východ.
Patrí sa za MŠK TESLA Stropkov, s.r.o. poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k vyššie uvedeným výsledkom našich
mužstiev. Slová vďaky patria predovšetkým hráčom, trénerom, lekárom,
celým realizačným tímom, funkcionárom a v neposlednom rade samozrejme
sponzorom a tým, ktorí pomohli naplniť rozpočet MŠK Tesla Stropkov,
s.r.o.
Súťažný ročník 2007/2008 bol v znamení konštituovania sa nového
zloženia orgánov obchodnej spoločnosti – MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. a
zároveň sa za pochodu tvorila a možno povedať, že ešte stále tvorí
partia ľudí, ktorá chce pomôcť futbalu a každý v rámci svojich
možností prispieť k fungovaniu futbalu v Stropkove. Bez pomoci Mesta
Stropkov a sponzorov by futbal už neexistoval. Preto popri Meste Stropkov,
ktoré je 100% spoločníkom obchodnej spoločnosti – MŠK Tesla Stropkov,
s.r.o., je potrebné poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli svojim podielom
k fungovaniu futbalu v Stropkove.
Samotné Mesto Stropkov by bez pomoci veľkých a silných podnikateľských
subjektov nielen zo Stropkova, ale aj bez pomoci všetkých ostatných partnerov
stropkovského futbalu malo ešte ťažšiu situáciu a pozíciu ako dnes. Preto
je na nás všetkých, aby sme s nasadením maximálneho úsilia, všetci bez
rozdielu využili všetky možností, ktoré máme k dispozícii, aby samotné
fungovanie futbalu, ktorého garantom je Mesto Stropkov bolo na takej úrovni,
akú si futbal v Stropkove zaslúži.
V novom ročníku 2008/2009 určite MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. bez pomoci
sponzorov nebude znamenať nič. Preto popri Meste Stropkov bude potrebná
spolupráca MŠK Tesla Stropkov so všetkými, ktorým nie je osud
stropkovského futbalu ľahostajný. O živote futbalového klubu budú
fanúšikovia informovaní prostredníctvom týždenníka Spektrum a na novo
zriaďovanej samostatnej webovej stránke MŠK Tesla Stropkov.
„A“ družstvo štartuje do súťaže III. ligy – Východ pod vedením
nového trénera Alojza Špaka. Sme všetci presvedčení, že svoje bohaté
hráčske skúsenosti odovzdá v našom mužstve. Samozrejme, ako býva zvykom
na prelome súťažných ročníkov aj nám sa nevyhol prievan v hráčskej
kabíne. Veríme, že krátka príprava, ktorú hráči absolvovali v domácich
podmienkach splnila účel, že hráči znova začnú vyhrávať a svojimi
výkonmi i výsledkami pritiahnú vás fanúšikov opäť na naše tribúny.
Bez hráčov sa futbal hrať nedá, ale bez fanúšikov sa dajú hrať
futbalové zápasy, avšak samotný futbal bez diváka je mŕtvy. Preto vás
týmto chceme všetkých pozvať na zápasy našich mužstiev v nastávajúcom
súťažnom ročníku.
Mužstvo staršieho dorastu absolvovalo letné sústredenie v Liptovskom
Hrádku. Toto sústredenie by nebolo možné opäť bez pomoci sponzorov nielen
zo Stropkova, ale predovšetkým s pomocou nášho rodáka, ktorý vykonáva
podnikateľskú činnosť mimo územia východného Slovenska. Končiaci
dorastenci sa ujali v kategórii dospelých a tí, ktorí zostali v kádri
veríme, že pod vedením trénera Jozefa Lehockého budú podávať minimálne
také výkony, aké podávali v závere súťažného ročníka 2007/2008.
Starší žiaci pod vedením Michala Micheľa sa zúčastnili u nás
tradičného letného kempu – sústredenia v Kováčovej. Aj toto
sústredenie by bez pomoci tých, ktorí naň prispeli nebolo možné. Práve
mládežnícku základňu nám závidia veľké a futbalovo silné kluby na
Slovensku. Toto je naša devíza, výchova mládeže je naša nádej do
budúcnosti…
Veríme, že všetky naše družstva odštartujú novú sezónu úspešne, budú
sa nám vyhýbať choroby a zranenia a tak prispejeme každý svojou mierou –
Mesto Stropkov, sponzori, hráči, tréneri a ich celé realizačné tímy,
zamestnanci MŠK Tesla Stropkov a všetci nadšenci a odvážlivci, ktorí majú
futbal radi k tomu, aby súťažný ročník 2008/2009 bol úspešnejší, ako
ten predchádzajúci a aby futbal v Stropkove prinášal znova radosť po celý
rok.
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter