Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Turanoch nad Ondavou sa športovalo

<p>Obecné zastupiteľstvo v spolupráci so starostkou obce zorganizovali pre
deti a mládež na záver školského roka 30. 6. 2012 športové hry.
Počasie nám prialo preto sa dobre súťažilo v rôznych športových
disciplínach. Veľmi zábavná bola disciplína, kde súťažili deti spolu
s rodičmi. Po vyhodnotení súťaže, kde deti dostali veľmi pekné ceny, si
zahrali futbal slobodní – ženatí. No nechýbali ani diváci, ktorí
prišli našu akciu podporiť. Na záver športovania vo večerných hodinách
prišla mládež a občanov obce zabávať hudobná skupina TWIST.
Po celý čas bolo postarané o pohostenie a občerstvenie. Výborný guľáš
a špekačky na pive za pomoci poslancov pripravili J. Bunda a F. Ptašinský.
Poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi tejto akcie P.Gombitovi, ako aj
poslancom OcZ a všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh celej
akcie.
V zlej finančnej situácii, ktorú teraz majú skoro všetky obce, by sme bez
pomoci sponzorov nemohli takúto akciu uskutočniť. Aj touto cestou chceme dať
veľké poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí nás podporili.
V. Pundžáková, starostka obce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter