Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V roku 2019 štartuje Štafetový beh vďaky, mieru a svornosti po piatykrát

Štafetový beh vďaky mieru a svornosti vznikol na pôde Filozofickej
fakulty UPJŠ v Prešove. Po roku 1990 sa zo študentského prostredia
preniesol do občianskeho a stal sa otvoreným podujatím pre všetkých
vyznávačov vytrvalostného behu a tých ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty
protifašistického odboja, zvlášť SNP a slovanskej vzájomnosti. Jeho
zakladateľ PhDr. Milan Sidor .CSc. sa po nútenom odchode z univerzity
nevzdal.

Obklopený jadrom tímu pozostávajúcich z prešovských bežcov ako
František Bednár, Peter Vaško, Jozef Mikluš, Marek Vida, František
Merčák, Marek Merčák, Pavol Čopak, Vladimír Ligus, Slavko Novotný, Ján
Bejda, Ján Kniška z Vernára, v ťažkých podmienkach pokračovali v behu
z prvej oslobodenej obce Kalinov do Banskej Bystrice. Pod krídlami vlastnej
firmy ITAS, za účinnej podpory SZPB, Zväzu technických a športových
činnosti regiónov Slovenska, sa podarilo absolvovať 40 ročníkov behu.
Žiaľ, náhle a navždy nás opustil náš Milan, ako sme ho familiárne
volali. Jadro prešovských bežcov vytrvalo. Pred piatimi rokmi absolvovali
1. ročný symbolického BVMaS Milana Sidora z vypálenej obce Tokajík do
prvej oslobodenej obce Kalinov, kde ich občania so starostom – starostkou
vítali a pripínali im stuhy na štafetový kolík. Beh má pozitívnu odozvu a
podporu u starostky Tokajíka i starostu Kalinova. O behu sa dozvedel Peter
Kasarda, ktorý Sidorovi pomáhal pri posledných dvanástich ročníkoch a bola
ruka v rukáve.
Prostriedky na úhradu minimálnych nákladov čerpáme z vlastných aj
sponzorských zdrojov. Našim zámerom bolo, aby bežci navštívili všetky
obce, kde pôsobil partizánsky zväzok Čapajev. Počas štyroch ročníkov sme
navštívili 82 obcí. Boli sme všade milo prijatí. Stuhy sú uložené
v tokajíckom múzeu. Stuhy z predošlých 40 ročníkov boli uložené
v Kalinove, v izbe revolučných tradícií, ktoré však boli neuvážene
zlikvidované.
Účastníci osláv v Kalinove, ktorých je stále menej, nás vítajú
úprimne, organizátori trošku ostýchavo. Návštevnosť je veľká hlavne na
vojenskej ukážke po oslavách.
Prešovský bežci starnú, no bojujú. Sedemdesiatročný Mikluš, či o čosi
mladší Bednár je toho príkladom. Zárukou pokračovania sú mladí
bežci – matičiari z Hermanoviec pod vedením riaditeľa ZŠ p. Nika.
Hermanovčania sme na vás hrdí! Veríme, že na piatom ročníku budú bežať
aj bežci z partizánskej obce Petrovce pod vedením nového starostu Janka
Jenča. Oblastná rada Klubu Českého pohraničia Prešov, jej členovia sú
nám nápomocní.
Za podporu vyjadrujeme vďaku firme Slovnaft, Veldex pana Kopčáka z Prešova,
Doprava Olčák Vyšná Olšava, predsedovi Petrovi Kasardovi zo ZO SZPB Vyšná
Olšava, predsedovi Jozefovi Feckovi zo ZO SZPB Brusnica, starostovi Jurajovi
Kasardovi z OU Vyšná Olšava, starostke obce Brusnica Tatiane Szabóovej,
starostovi obce Kolbovce Marekovi Antošovi, predsedovi PD Tokajík Nižná
Olšava Ing. Dušanovi Zajarošovi, členovi SZPB, Oblastnému výboru SZPB
Svidník. Vážime si pomoc členky ZO SZPB Stropkov Anny Kimákovej, ktorá
obnovila tradíciu vyšívanej stuhy na plátne. Ďakujeme predsedovi ZO SZPB
Stropkov a podpredsedovi OV SZPB Svidník Ing. Jánovi Uhríkovi – nášmu
štartéru.
Osobitne ďakujeme spevákovi ľudových partizánskych piesni Jankovi
Šarišskému z Bystrého, ktorý v roku 2018 v požehnanom veku, absolvoval
trasu behu v devätnástich obciach Vranovského okresu a ktorý spieval
o hrdinovi SNP i o hrdinskom boji partizánov zväzku Čapájev. Prisľúbil
účasť aj na piatom ročníku, ak mu to zdravie dovolí. Behom nás
sprevádzal a pomáhal nám tajomník OV SZPB Vranov n/Topľou p. Pavol Čuma.
Na záver preteku v daždivom počasí sa o nás postarali Hanušovčania,
primátor Š. Straka, predsedníčka ZO SZPB Liprákova Helenka. Ďakujeme
starostke Tokajíka Janke Medvedzovej i starostovi Kalinova I. Sivákovi za ich
ústretovosť.
TEŠÍME SA NA PIATY ROČNÍK. ŠPORTU ZDAR BEHU ZVLAŠŤ
Peter Kasarda, predseda ZO SZPB

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter