Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech žiakov zo ZŠ Konštantínova na krajskom kole v cezpoľnom behu

Pohyb na čerstvom vzduchu má neoceniteľný význam pre zdravie človeka.
V dnešnej uponáhľanej dobe, plnej rôznych technologických vymožeností,
to platí dvojnásobne. Nie nadarmo sa hovorí „V zdravom tele
zdravý duch!“.

Už starovekí Gréci vyznávali ideál Kalokaghatie, čo znamená rovnováhu
medzi duševným a telesným vývojom.
Veľmi nás teší, že žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky
aj v športových disciplínach. Po víťazstve v okresnom kole postúpili na
krajské kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo 11. októbra v Starej
Ľubovni. Na súťaži sa zúčastnilo tridsaťsedem žiakov z dvanástich
okresov. Družstvo chlapcov v zložení: Nguyen Viet Dávid Hien, Matúš
Šlechta a Martin Baluďanský vybojovalo vynikajúce 3. miesto. V rámci
družstva sa najlepšie umiestnil Nguyen Viet Dávid Hien, ktorý v súťaži
jednotlivcov skončil na vynikajúcom 4. mieste.
Naším mladým športovcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú
reprezentáciu školy pod vedením športového pedagóga J. Zachara.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter