Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 39 zo dňa 21. júna 2018

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa
06.06.2018 sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ 06.07.2018 (piatok)
o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MSÚ)

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční
06.07.2018(piatok) o 18.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova
MSÚ)

ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 26. kola 6. ligy dospelých, 15. kola 7. ligy
dospelých, 15. kola 4. ligy dorastu, 15. kola 3. ligy žiakov
Kontumuje: stretnutie 15. kola 3. ligy žiakov Lúčka – Giraltovce 3:0 a
0:3 obojstranná kontumácia, z dôvodu nenastúpenia na stretnutie družstiev,
do pozornosti DK, poplatok 5,- € – Lúčka, Giraltovce
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2018 zaslali prihlášky do nového
súťažného ročníka 2018/2019. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF
(elektronická podateľňa – prihláška do súťaže), za každé družstvo
zvlášť (družstvo si treba vytvoriť v ISSF).
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do
14 dní.

KR a DZ OOFZ:
Finále žiackej súťaže: Miňovce – Radoma (Šmajda)
Finále Pohára predsedu OOFZ Svidník: Breznica – Tisinec (Hubáč, Šmajda,
Veselý – Feč)
DK OOFZ:
Trestá hráča FK Hrabovčík – Dominik Horbaj – 1243355 – DO
zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.06.2018,
podľa DP 37/3, poplatok 10,- €
Trestá hráča FK Kalnište – Martin Barta – 1212194 – DO zastavením
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.06.2018, podľa DP
37/3, poplatok 10,- €
Trestá FK Lúčka za nenastúpenie na stretnutie 15. kola 3. ligy žiakov
Lúčka – Giraltovce finančnou pokutou 40,- €, podľa RS 26/b, poplatok
5,-€
Trestá FK Giraltovce za nenastúpenie na stretnutie 15.kola 3.ligy žiakov
Lúčka – Giraltovce finančnou pokutou 40,- €, podľa RS 26/b, poplatok
5,-€
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.
37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do
7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl.84 ods.1 DP).

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter