Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 37 zo dňa 30. júna 2017

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Oznamuje, že od 5.7.2017 do 23.7.2017 bude sekretariát OOFZ
zatvorený pre čerpanie dovolenky.

ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledok finále Pohára predsedu OOFZ Svidník,
víťazom sa stal FO Sokol Sitníky.

2. Schválila konečné tabuľky súťaži OOFZ Svidník v súťažnom
ročníku 2016/2017.

Vyžrebovanie Pohára predsedu OOFZ Svidník 2017/2018 – 1.kolo
30.7.2017 o 17.00 hod.:

Chotča – Lúčka
Hrabovčík – Radoma
Kuková – Breznica
Tisinec – Miňovce
Stročín – Kalnište
Havaj – Lomné
Rovné – Sitníky
Losovacie čísla pre súťažný ročník 2017/2018 6.liga OOFZ
Svidník:
1. Breznica, 2. Sitníky, 3. Havaj, 4. Kuková,
5. Radoma, 6. Chotča, 7. Rovné, 8. Hrabovčík, 9. Miňovce, 10. Lomné,
11. Stročín, 12. Tisinec, 13. Lúčka, 14. Kalnište
1. kolo 6.8.2017 o 17.00 hod. – 6.liga dospelí:
Breznica – Kalnište, Sitníky – Lúčka, Havaj – Tisinec, Kuková –
Stročín, Radoma – Lomné, Chotča – Miňovce, Rovné – Hrabovčík
7. liga dospelí zatiaľ prihlásených 5 družstiev: Ladomirová, Baňa, V.
Orlík, Kružlová, Mestisko
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Družstevník Rovné – Richard Humeník – 1278511 –
DO pozastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od
29.6.2017, podľa DP 45/1,2a, poplatok 10 eur
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter