Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 37 zo dňa 27. júna 2019

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, týmto si Vás dovoľujeme
upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej
mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra
mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne
organizácie.
Formulár „Register MNO“ je dostupný v ISSF elektronickej podateľni a
najneskôr do 30. júna 2019 sa treba zaregistrovať. Viac na: http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?…
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční 04.07.2019 ( štvrtok
) o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB / budova MSÚ/
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledok finále Pohára predsedu OOFZ: Breznica – Tisinec 0:0 na
PK 4:3 a výsledok finále žiackej ligy: Rovné – Breznica 3:2
Schválila konečné tabuľky súťaži OOFZ Svidník v súťažnom ročníku
2018/2019.
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového
súťažného ročníka 2019/2020. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF /
elektronická podateľňa – prihláška do súťaže/, za každé družstvo
zvlášť (družstvo si treba vytvoriť v ISSF).
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových
činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne
sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2018/19, prenášajú do začiatku
nového súťažného ročníka 2019/20.
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.
37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do
7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl.84 ods.1 DP).

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter