Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 36 zo dňa 20. júna 2019

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, týmto si Vás dovoľujeme
upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej
mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra
mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne
organizácie.
Formulár „Register MNO“ je dostupný v ISSF elektronickej podateľni a
najneskôr do 30. júna 2019 sa treba zaregistrovať. Viac na: http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?…
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční 04.07.2019 (štvrtok)
o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MSÚ)
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 26.kola 6.ligy dospelých OOFZ, 21.kola 7.ligy dospelých
OOFZ, 15.kola 4.ligy dorastu a 12.kola 3.ligy žiakov OOFZ
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového
súťažného ročníka 2019/2020. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF
(elektronická podateľňa – prihláška do súťaže), za každé družstvo
zvlášť (družstvo si treba vytvoriť v ISSF).
Kontumuje: stretnutie 26. kola 6. ligy dospelých Sitníky – Lomné 3:0
kont. – klesol počet hráčov Lomného pod 7, výsledok 3:0 ostáva
v platnosti, do pozornosti DK.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Trestá FK Lomné finančnou pokutou 25,- €, za predčasné ukončenie
stretnutia 26. kola 6.ligy dospelých Sitníky – Lomné, podľa RS 14/e,
poplatok 10,- €
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.
37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do
7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl.84 ods.1 DP).

KR a DZ OOFZ:
Finále žiackej ligy: 22.06.2019 o 15.00 hod.:
Breznica – Rovné (Džupin)
Finále Pohára predsedu OOFZ: 22.06.2019 o 17.00 hod.:
Breznica – Tisinec (Veselý, Vrabeľ, Džupin – Holub)
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter