Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 23 zo dňa 26. februára 2015

<p><strong>Sekretariát:</strong><br>
– Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK,
ČK, strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a>
a na <a href=“http://www.futbalnet.sk“>www.futbalnet.sk</a><br>
– Zastavenie činnosti pre neuhradenie zberných faktúr ISSF:FK Ladomirová
(4€), FK Tisinec (10€)<br>
– VV SFZ schválil nový registračný a prestupový poriadok SFZ platný od
15.6.2015 celé znenie nájdete na web. stránke OOFZ v časti články –
link: <a
href=“http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?s=articles&amp;amp;domena=svidnik&amp;amp;show=110″>http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?…</a><br
/>
VV OOFZ Svidník schválil na svojom zasadnutí dňa 19.2.2015 organizovanie
turnajov žiakov a dorastu „O pohár predsedu OOFZ“, turnaj žiakov sa
uskutoční 22.3.2015 (nedeľa) na UT v Stropkove a turnaj dorastu 29.3.2015
(nedeľa) na UT v Stropkove, kompletné materiály k turnajom boli zaslané na
mailové adresy klubových manažérov ISSF, taktiež budú zaslane aj poštou
na adresy klubov.<br>
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a><br
/>
<strong>OOFZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter