Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 20 zo dňa 8. decembra 2016

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Upozorňuje FK OOFZ Svidník, že si treba v ISSF vygenerovať členský
poplatok za klub.
VV OOFZ Svidník na základe rozhodnutia zo dňa 10.11.2016 zvoláva
dňa 15.12.2016 /štvrtok/ o 17.00 hod. riadnu Konferenciu OOFZ Svidník
v priestoroch reštaurácie U richtára / budova MsÚ/ vo
Svidníku.

Členovia Konferencie OOFZ, ktorí sú členmi SFZ a majú zaplatený
členský poplatok:

I. Mackanin, I. Hric, S. Brendza, P. Gajdoš, J. Gondek, L. Košč, P.
Kokolik, P. Dovičák, A. Tyč, M. Džavoronok, J. Viravec, L. Bojčík, P.
Kasarda, R. Fatľa, M. Sakara, S. Baka

Členovia Konferencie OOFZ, ktorí nie sú členmi SFZ a nemajú
zaplatený členský poplatok: J. Kačmár, J. Kaňuch, Š. Kožlej

Oznamuje členom (predsedovia, manažéri, členovia výborov) FK OOFZ Svidník,
že musia byť zaregistrovanými členmi SFZ, preto žiadame týchto členov
o urýchlené zaregistrovanie a uhradenie členského poplatku.
DK OOFZ:
DK zastavuje matričnú činnosť za neuhradenie zbernej faktúry za mesiac
október 2017 až do zaplatenia faktúry týmto FK: Hrabovčík, Kalnište,
Ladomirova,
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.
37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do
7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl.84 ods.1 DP).

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter