Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 19 zo dňa 18. novembra 2016

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Upozorňuje FK OOFZ Svidník, že si treba v ISSF vygenerovať členský
poplatok za klub.
Oznamuje záujemcom o trénovanie a trénerom, že sa otvárajú nové kurzy
viac na:
http://vsfz.futbalnet.sk/…rassroots-c/
http://vsfz.futbalnet.sk/…ncia-uefa-b/
VV OOFZ Svidník na základe rozhodnutia zo dňa 10.11.2016 zvoláva
dňa 15.12.2016 /štvrtok/ Riadnu konferenciu OOFZ Svidník.

Členovia Konferencie OOFZ, ktorí sú členmi SFZ a majú zaplatený
členský poplatok: I. Mackanin, I. Hric, S. Brendza, P. Gajdoš, J. Gondek, L.
Košč, P. Kokolik, P.Dovičák, A. Tyč, M. Džavoronok, J.
Viravec,

Členovia Konferencie OOFZ, ktorí sú členmi SFZ a nemajú zaplatený
členský poplatok: S. Baka, M. Sakara, R. Fatľa, P. Kasarda, L.
Bojčik

Členovia Konferencie OOFZ, ktorí nie sú členmi SFZ a nemajú
zaplatený členský poplatok: J. Kačmár, J. Kaňuch, Š. Kožlej

Oznamuje členom (predsedovia, manažéri, členovia výborov) FK OOFZ Svidník,
že musia byť zaregistrovanými členmi SFZ, preto žiadame týchto členov
o urýchlené zaregistrovanie a uhradenie členského poplatku.
DK OOFZ:
DK pokračuje v šetrení prípadov vrátených OK.
DK zastavuje matričnú činnosť za neuhradenie zbernej faktúry za mesiac
október 2017 až do zaplatenia faktúry týmto FK: Hrabovčík, Kalnište,
Radoma, Baňa, Ladomirova, Havaj
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.
37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do
7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie
(čl.84 ods.1 DP).

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter