Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úradná správa č. 19 zo dňa 14. februára 2019

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa
13.02.2019 sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 14.03.2019
(štvrtok) o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MsÚ),
pozvánky členom konferencie budú zaslane poštou.

VV OOFZ Svidník vyzýva FK OOFZ, aby do 04.03.2019 nahlásili na
sekretariát OOFZ návrhy na ocenenie členov futbalového hnutia pri
príležitosti významných životných jubileí (50, 60, 70,
80 rokov).

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter