UEFA Konvencia otvára pre rozhodcov nové možnosti

Predsedovia komisií rozhodcov oblastných a regionálnych futbalových
zväzov absolvovali na pôde Slovenského futbalového zväzu seminár venovaný
projektu UEFA Konvencia, ktorého primárnou úlohou je podpora a rozvoj
rozhodcovstva v členských krajinách Európskej futbalovej únie.

Konvencia vychádza z faktu, že počet rozhodcov v celosvetovom meradle je
alarmujúci, pričom výnimkou nie je ani Slovensko, kde je aktívnych 2 200
rozhodcov, no optimálny počet by bol na úrovni 4 000. Preto chce UEFA
prostredníctvom tohto projektu pomôcť k stabilizovaniu pomerov
rozhodcovského stavu cez priamy systém podpory rozhodcovského hnutia. Pre
tento účel získa SFZ dotáciu vo výške 14. mil. korún. Projekt Konvencia
UEFA zahŕňa štyri oblasti – Oblasť náboru a udržania rozhodcov, Oblasť
pozorovania rozhodcov, Projekt talent a mentor a Oblasť vzdelávania rozhodcov.
„Cieľom projektu je vysvetliť podstatu funkcie rozhodcu a
získať nových členov do radov strážcov futbalových pravidiel. Prvé
kontakty s potenciálnymi rozhodcami sa plánujú už v športových triedach
na základných školách s náväznosťou na stredné a vysoké školy. Táto
cesta sa nám vidí perspektívna, pretože pokiaľ sa mladí chlapci neuplatnia
ako hráči, je tu možnosť stať sa úspešným rozhodcom. Samozrejme, jedným
z krokov bude aj to, aby legislatíva umožnila viesť stretnutia žiakom od
15 rokov,“
vysvetľoval predseda Komisie rozhodcov a delegátov
Ondavského oblastného futbalové zväzu vo Svidníku Marcel Bochnovič.
Téma podpory mladých talentov v rozhodcovských dresoch dominovala aj počas
workshopov, kde sa diskutovalo o konkrétnych možnostiach a v rámci ktorých
M. Bochnovič navrhol viacero podnetných postrehov. „Na
základných a stredných školách zastrešuje športové súťaže Asociácia
športu na školách, ktorá organizuje aj futbalové turnaje. Dal som návrh,
aby sa nadviazala spolupráca medzi asociáciou, ministerstvom školstva a SFZ
s tým, že práve tieto turnaje by mohli rozhodovať práve študenti.
Zároveň som v oblasti reklamného marketingu načrtol myšlienku spracovať
v rôznych formách propagačné materiály, kde by boli predstavené všetky
aspekty výkonu funkcie rozhodcu jazykom najbližším mladej
generácii,“
zdôraznil M. Bochnovič.
Na úrovni optimalizovania počtu rozhodcov sa očakáva aj väčšie prepojenie
spolupráce s klubmi. V tomto smere je aktuálny návrh, aby každý klub
ponúkol minimálne jedného rozhodcu. „Uvažuje sa o tom, že na
celoslovenskej úrovni bude z futbalových noriem pre kluby vyplývať
povinnosť odporučiť minimálne jedného rozhodcu. Pokiaľ túto podmienku
kluby nesplnia, budú sankcionované, no v žiadnom prípade nechcem nikoho
strašiť, lebo určite k tejto myšlienke ešte prebehne diskusia. Na druhej
strane, práve so zdrojmi zo sankcií sa uvažuje ako s finančnou
alternatívou na materiálnu podporu rozhodcov. V každom prípade treba
zdôrazniť, že dnes sa otvárajú pre budúcich rozhodcov nové možnosti.
Pokiaľ bude mladý rozhodca talentovaný, podľa programu talent musí do
25 rokov postúpiť do regionálnych a do 30 rokov do celoslovenských
súťaží. Pritom je tu príležitosť preskočiť i 2 – 3 súťaže, čo
v minulosti nebolo možné,“
doplnil predseda KRaD OOFZ.
O tom, že na úrovni OOFZ vo Svidníku má práca s rozhodcami dlhodobo
vysoký štandard svedčí aj fakt, že od jarnej časti postupujú do IV. ligy
E. Kočiš, A. Perát a V. Goč. Rady treťoligových arbitrov rozšíri M.
Homoľa. Zároveň majú perspektívu postupu aj ďalší rozhodcovia zaradení
v projekte VsFZ Talent.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter