Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

TOP 32 stolných tenistov

Ondavský oblastný stolnotenisový zväz v spolupráci s STMK Stropkov
usporiada záverečný turnaj 32 najúspešnejších stolných tenistov
štartujúcich v medziokresnej piatej lige o „Putovný pohár predsedu
OOSTZ“. Podujatie sa uskutoční 06.04.2018 (piatok) v športovej hale
v Stropkove. Prezentácia je od 16.00 do 16.30 hod. Priebeh turnaja: prvý
stupeň skupiny, druhý stupeň KO -systém. Právo štartu dole menovaní
tridsiati dvaja hráči s podmienkou, že potvrdia svoju účasť do
28. 3. 2018 (utorok), do13.00 hod. predsedovi zväzu Kurečkovi na tel. č.
0905 977 842.
Po tomto termíne účasť pre týchto hráčov už
bude na turnaji nemožná, lebo budú oslovení dole menovaní náhradníci.
Zoznam hráčov umiestnených do 32. miesta: J. Kosár, Petrík, Antoš,
Štefanco, Kurečko, Ľ. Kosár, Klim (ŠŠK Centrál Svidník), Pašeň, M.
Harvilko, Mulik (STOP Oľšavka), Mitter, Fiľarsky, J. Bedruň, B. Bedruň,
Malina, Tirer, Mihok, (STMK Stropkov), Antoš M., Fečko, Antoš Ľ., (Brusnica)
Kočiš, M. Cigán, Maroš Michalko, Novicky, K. Cigán, Sabol (Lužany pri
Topli), Maliňak Martin, Hrušč, Kočiš (Staškovce), Goč ml.(V. Hrabovec),
J. Baran, Hrušč, (Radoma).
Náhradníci nasledujúci po poradí: Timan, Baláž, Šafranko, Kostelník,
Kosť, Vasilenko Vl., Vavrek, M.Baran.
-ku-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter