Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

TOP 32 STOLNÝCH TENISTOV

Ondavský oblastný stolnotenisový zväz v spolupráci s ŠŠK Centrál
Svidník a Spojenou školou Svidník usporiada záverečný turnaj
32 najúspešnejších stolných tenistov štartujúcich v medziokresnej
piatej lige o „Putovný pohár predsedu OOSTZ“. Podujatie sa uskutoční
15.03.2019 (piatok) v telocvični Spojenej školy vo Svidníku. Prezentácia je
od 16.00 do 16.30 hod.
Priebeh turnaja: prvý stupeň skupiny, druhý stupeň KO -systém. Právo
štartu dole menovaní tridsiati dvaja hráči s podmienkou, že potvrdia svoju
účasť do 12.03.2018 (utorok), do 13.00 hod. predsedovi zväzu
Kurečkovi na tel. č. 0905 977 842.
Po tomto termíne účasť pre
týchto hráčov už bude na turnaji nemožná, lebo budú oslovení dole
menovaní náhradníci.
Zoznam hráčov umiestnených do 32. miesta: J. Kosár, Petrík, Antoš,
Štefanco, Kurečko, Ľ. Kosár, Mikuš, Kostelník (ŠŠK Centrál Svidník),
Pašeň, M. Harvilko, Mulik (STOP Oľšavka), J. Bedruň, B. Bedruň, Malina,
Polivčak (STMK Stropkov), Fečko, J. Antoš, Štefanišin (Brusnica) Maroš
Michalko, K. Cigán, Sabol, Ľ. Tomko, Lukáč, Rozkoš, Vavrek (Lužany pri
Topli), Maliňak Martin, Hrušč, Kočiš, Gojdič (Staškovce) Goč ml.(V.
Hrabovec), J. Baran, Hrušč, (Radoma).
Náhradníci nasledujúci po poradí: Šafranko, Ľ. Antoš, Baláž, Kosť,
Vasiľ, Bunda, Sl. Gdovin, Čižmár, Pavlišin, M. Gdovin.
-ku-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter