Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň stolného tenisu – TOP 32 stolných tenistov

Ondavský oblastný stolnotenisový zväz v spolupráci s STMK
Stropkov a ZŠ Mlynská Stropkov
usporiada v rámci svetového
dňa stolného tenisu
stolnotenisový turnaj 32 najúspešnejších
stolných tenistov štartujúcich v medziokresnej piatej lige
o „Putovný pohár predsedu OOSTZ“. Turnaj sa uskutoční v piatok
6. apríla 2018 o 16.00 hod.,
t.j. svetový deň stolného tenisu,
v športovej hale v Stropkove.
OOSTZ a STMK Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter