Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súťažili v streľbe zo vzduchovky

11. novembra sa v telocvični na Základnej škole na Ulici Duchnovičovej
v Medzilaborciach uskutočnilo Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky žiakov
základných škôl okresov Medzilaborce a Stropkov organizátorom ktorého boli
Centrum voľného času v Medzilaborciach a Okresné rady Slovenskej asociácie
školských športov v Stropkove a v Medzilaborciach. Obvodného kola sa
zúčastnili 4-trojčlenné družstvá chlapcov a 3-trojčlenné družstvá
dievčat.

V kategórii chlapcov si najúspešnejšie počínalo družstvo zo ZŠ
Mlynská Stropkov (Daniel Vrábeľ, Erik Otrošina, Miroslav Pecuch). Na druhom
mieste sa umiestnili chlapci zo ZŠ na Ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach
v zložení Martín Dembický, Peter Sokol a Viktor Priganc. Tretiu priečku
obsadilo družstvo ZŠ Komenského Medzilaborce (Stanislav Murdzik, Slavomír
Pirnik, Martin Borek).
V kategórii dievčat na prvom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Mlynská
Stropkov v zložení Klaudia Tabišová, Michaela Špaková a Stanislava
Andrejčáková. Druhu priečku obsadilo družstvo ZŠ Duchnovičova
Medzilaborce, ktorú reprezentovali Anna Lukačiková, Zuzana Palejová a
Dominika Dembická. Na treťom mieste skončili, zhodne s chlapcami zo svojej
školy, dievčatá zo ZŠ Komenského Medzilaborce (Jana Dziaková, Patrícia
Bajcurová, Lívia Džupinová).
Najúspešnejšími jednotlivcami sa stali Daniel Vrábeľ a Klaudia Tabišová
reprezentanti ZŠ Mlynská Stropkov.
Víťazné družstvá postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční
v Prešove.
Mgr. Mikuláš Lučkanič

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter