Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štvrtý ročník Memoriálu Mateja Sahajdu

Človek odchádza, už sa nevracia, už sa neopakuje, a predsa tu vždy
zanecháva niečo po sebe, niečo, čo môže zostať jedine po človeku.

Ubehlo päť rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš žiak a
spolužiak, kamarát Matej Sahajda, ktorý prehral svoj boj so zákernou
chorobou. Bol mladým statočným človekom, ktorý miloval šport, prírodu,
svoju rodinu a kamarátov, vždy ochotný pomôcť komukoľvek a kedykoľvek.
21. júna 2019 sme na Gymnáziu v Stropkove zorganizovali štvrtý ročník
celoškolského futbalového turnaja na Maťovu počesť. Zúčastnili sa ho
zmiešané družstvá všetkých tried školy, spoločné družstvo vytvorili
žiaci maturitných ročníkov. Na úvod sa súťažiacim a divákom prihovoril
riaditeľ školy Ing. S. Cichý. Zápasy rozhodovali učitelia Mgr. R. Hecko a
Mgr. M. Šturák. Atmosféra bola výborná. Všetky družstvá hrali
s nesmiernym zápalom, fanúšikovia povzbudzovali svojich spolužiakov.
Víťazom sa stalo zmiešané družstvo II. A triedy a kvinty v zložení A.
Stašová, L. Zápotocký, S. Slobodník, M. Korba, K. Kleban, J. Sušinka, P.
Vidiščák, A. Madzin, Š. Kolcun, ktorým putovný pohár a sladké odmeny
odovzdali Matejovi rodičia. Druhé miesto patrilo I. A, tretie II. B triede.
Ďakujeme riaditeľovi školy Ing. S. Cichému, zástupkyni PaedDr. I.
Jecuškovej, učiteľom Mgr. M. Šturákovi, Mgr. R. Heckovi za organizáciu
turnaja, Mestskému úradu v Stropkove za vecné ceny, zúčastneným za fair
play hru, divákom za povzbudzovanie a všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom
zapojili do nezabudnuteľného dopoludnia.
Matej, odišiel si tíško, ako odchádza deň, ale v našich srdciach si
naďalej. Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Mgr. E. Vasilková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter