Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

STREET CUP prilákal mladé futbalové nádeje

<p>Základnou myšlienkou tohto podujatia bolo spestriť deťom sobotné
popoludnie a zároveň vytvoriť príjemnú skúsenosť spájajúcu sa
s futbalom. Street Cup bol pôvodne turnaj v pouličnom futbale, ktorý sa mal
uskutočniť na ploche na ulici Hrnčiarskej. Avšak počasie organizátorov
donútilo hľadať iné riešenia. 37 mladých futbalových nádejí sa
nakoniec predstavilo v hale SOUP, kde si najprv v zručnostných súťažiach
preverili svoju pripravenosť a neskôr v samotnej hre zmerali sily so svojimi
kamarátmi. Do celej akcie boli aktívne zapojení tiež hráči „A“
družstva, čím sa aspoň z malej časti dosiahlo prepojenie mládežníckej
základne s kabínou seniorov, ktorá by mala byť pre začínajúcich
futbalistov v našom klube cieľom. Víťazmi tohto turnaja boli všetci
zúčastnení, pričom každý jeden hráč bol za svoju snahu odmenený.
Pozitívne reakcie zo strany detí a rodičov sú tým pravým ohodnotením
tejto akcie. Veríme, že sme aspoň v malej miere vzbudili pozornosť a
prilákali do klubu nové tváre. Aj toto je jedna z foriem, ktorou chceme
rozšíriť mládežnícku základňu futbalového klubu. Podobnými činmi a
skutkami sa budeme prezentovať aj naďalej. Ďakujeme všetkým zúčastneným
za účasť a špeciálne Holywood café a riaditeľovi SOUP p. Soóšovi za
výraznú pomoc a podporu stropkovskej mládeže.<br>
<strong>D. Teraz</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-10/41-cup.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-10/41-cup.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter