Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stolný tenis 39/2008

Predsezónny aktív vedúcich STO

Dňa 2. 9. 2008 sa zišli vedúci jednotlivých stolnotenisových oddielov
v priestoroch Reštaurácie LESY v Stropkove, zhodnotili starý ročník a
zároveň pripravili nový ročník medziokresnej stolnotenisovej súťaže.
Rokovanie viedol predseda OOSTZ, ktorý zhodnotil uplynuli ročník a zároveň
oboznámil zástupcov STO s novým ročníkom.

Do súťaže sa prihlásilo 12 stolnotenisových oddielov, čo je také
isté číslo ako v predošlom ročníku . Namiesto Breznice a družstva
Lužany „C“, ktorý sa neprihlásili do nového ročníka, doplnili
dvanástku Stropkov „B“ – Tisinec(10 – číslo pri vylosovaní) a
Bokša „B“(12). Zvyšnými desiatim účastníkmi sú ŠŠK Centrum Svidník
„E“(1) a „F“(2), STO Svidnička (7), ŠK Centum Svidník (3), ŠM
Staškovce (8), STO Bokša „A“ (6), TJ Štart Lužany „B“(4), STOP
Olšavka 9, Brusnica „A“ (5), Brusnica „B“ Čaba (11).
Začiatok sezóny je 10.10.2008 .Pprvá časť sa končí 19.12.2008. Odvetná
časť sa začne 02.01.2009 . Posledné kolo sa odohrá 13.03.2009.
Hracím dňom je piatok so začiatkom 1730 hod. Jedinou zmenou oproti
minuloročnému ročníku je, že domáce družstvo má stále X,
čo znamená že v stretnutí hrá pravidelne.

Na aktíve bol určený aj termín Majstrovstiev okresov Svidník a Stropkov
mužov 21. 12. 2008 a TOP 32 – 20. 3. 2009.
S výnimkou TOP 32 kde organizátorom je STO Bokša Výkonný výbor OOSTZ
vyzýva záujemcov o usporiadanie MO mužov a mládežníckych kategórií.
Svoj záujem môžu nahlásiť predsedovi zväzu.
Pripravuje sa konferencia OOSTZ pri príležitosti 40 výročia stolného
tenisu v oblasti pod Duklou. Z toho vyplýva úloha pre kluby aby uvažovali
nad osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o rozvoj st. tenisu. Kluby majú
navrhnúť jedno meno nominanta + ďalšie mena ako typy pre riadiaci orgán
zväzu.
VV OOSTZ vyzýva aj ostatných priaznivcov stolného tenisu, ktorý vedia
o ľuďoch, ktorí sa zaslúžili o rozvoj stolného tenisu pod Duklou aby
svoje typy na ocenenie nahlásili predsedovi OOSTZ na tel: 0905 977 842.
Pevne verím, že ďalší ročník novej súťaže bude ešte úspešnejší
ako minuli a pritiahne ďalších hráčov resp. družstva k tejto peknej hre.
Prajem súťažiacim veľa úspechov za zelenými stolmi, aby táto hra bola pre
nich koníčkom, relaxom a získavaním nových priateľstiev.
Predseda OOSTZ, Miroslav Kurečko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter