Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stolný tenis 2/2008

Predsilvestrovský turnaj s medzinárodnou účasťou Na sklonku roku 2007,
sa 29. decembra v telocvični Spojenej školy vo Svidníku uskutočnil II.
ročník medzinárodného predsilvestrovského stolnotenisového turnaja,
ktorého usporiadateľom bol stolnotenisový oddiel ŠK Centrum Svidník. Už
pri prezentácii boli organizátori milo prekvapení nielen počtom, ale aj
kvalitným zastúpením stolných tenistov, ktorí pravidelne hrajú extraligu,
prvú ,druhú ligu atď.. Do Svidníka si našli cestu hráči zastupujúci
okresy Humenné, Vranov, Stropkov, Trebišov, Bardejov, Košice, Prešov,
Medzilaborce a samozrejme hráči z okresu Svidník. Kvalitné zastúpenie mali
aj stolní tenisti z Poľskej republiky, čo dokazujú aj celkové výsledky.
Účastníkov turnaja privítal poslanec Prešovského samosprávneho kraja a
prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Ing. Milan Cocuľa. Samotný turnaj
otvoril poslanec Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľ turnaja Ing.
Ján Holodňák. Po nich hlavný rozhodca Miroslav Kurečko oboznámil
štartujúcich s podmienkami súťaže. Turnaj prebiehal v troch
kategóriách. Prvá kategória bola do 40 rokov, v ktorej bolo
39 účastníkov. Tí boli rozdelení do 10 skupín. Druhá kategória bola
nad 40 rokov, v ktorej bolo 21 účastníkov a rozdelení boli do 5 skupín.
Z každej skupiny postupovali prví dvaja do druhého stupňa, kde sa hralo
vyraďovacím spôsobom. Tretia súťažná kategória bola štvorhra spoločná
pre obidve vekové kategórie.
Celý turnaj prebiehal v priateľskej uvoľnenej pred silvestrovskej nálade,
kde nebola núdza o veľmi pekné, zaujímavé a dramatické zápasy hlavne
extraligového Drabika, prvoligového Gumana, ale aj poľských hráčov –
mladého Kolanka a skúseného Galuszku a mnoho ďalších hráčov. O nič
menej dramatické zápasy neboli ani v podaní hráčov Bajcuru, Kosara,
Stolarika, Pavlottyho , ale i ďalších starších harcovníkov v kategórii
nad 40 rokov, hoci trošku v pomalšom tempe predsa len tie rôčky trochu
uberú z tej rýchlosti. Usporiadatelia odmenili v obidvoch dvojhrách prvých
šiestich hráčov diplomami, pohármi a vecnými cenami. Vo štvorhre obdržali
prvé tri dvojice diplomy a vecné ceny. Určite všetkých prítomných, ale
hlavne p. Sojčaka z Kamenice nad Cirochou prekvapil prednosta Obvodného
úradu Ing. Milan Cocuľa cenou pre najstaršieho účastníka turnaja.
ŠK Centrum Svidník týmto vyslovuje poďakovanie Spojenej škole vo Svidníku
za poskytnutie priestorov, p. Pecuchovi zo Stropkova za občerstvenie, Tiborovi
Sluťakovi za chutnú kapustnicu a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali a prispeli k zdarnému priebehu tohto turnaja.

Výsledky:
Kategória do 40 rokov: 1. Pawel Kolanko (Fryštak, PL),
2. Jacek Galuszka (Fryštak, PL), 3. Jozef Molčan (Bzenov), 4. Marcin
Kleszcz (Fryštak, PL), 5. Stanislav Guman (Vojčice), 6. Imrich Drabik (Lok.
Košice).
Kategória nad 40 rokov: 1. Marián Bajcura (Humenné),
2. Ján Kosar (ZŠ Karpatská Svidník), 3. Ján Stolarik (STMK Stropkov),
4. Milan Ivan (Duplín), 5. Ladislav Zubek (Čabiny), 6. Stanislav Majirsky
(Bardejov).
Štvorhra: 1. Kolanko – Krysztof Nemiecz (Fryštak, PL),
2. Galuszka – Slavomir Nemiecz (Fryštak, PL), 3. Guman – Molčan
(Vojčice, Bzenov).
-ku-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter