Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stolnotenisové majstrovstvá mládeže

<p>12. januára sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku uskutoční
okresný stolnotenisový šampionát v kategóriách najmladší žiaci,
mladší žiaci, starší žiaci a dorast pre rok 2014. Usporiadateľom je
OOSTZ Svidník, ŠŠK Centrál Svidník a Spojená škola Svidník. Prihlášky
je možné podať Miroslavovi Kurečkovi na adrese Karpatská 743/4, Svidník
(tel.: 0905 977 842, email: <a
href=“mailto:miroslav.kurecko&amp;#64;gmail.com“>miroslav.kurecko&amp;#64;<!—->gmail.com</a>),
prípadne pri prezentácii priamo na mieste. Štartovné je vo výške
2 eur.<br>
Hrá sa v kategórii dvojhra (1. stupeň – skupiny, 2. stupeň –
vylučovací) podľa pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného tenisu a
podľa ustanovení tohto rozpisu. Hrá sa s loptičkami značky Double
Happiness ***<br>
Účastníkmi majstrovstiev môžu byť stolní tenisti registrovaní
v stolnotenisových oddieloch, ktorí spadajú do oblasti riadenej OOSTZ a
neregistrovaní, ktorí majú trvalý pobyt v okresoch Svidník a Stropkov.<br
/>
<strong>Časový rozpis:</strong><br>
od 10.00 – do 11.30 hod najmladší žiaci narodení 2003 a mladší<br>
od 11.30 – do 13.30 hod mladší žiaci narodení 2001 a mladší<br>
od 13.30 – do 15.30 hod starší žiaci narodení 1999 a mladší<br>
od 15.30 – do 17.30 hod dorast narodení 1996 a mladší<br>
<strong>Prezentácia pre jednotlivé kategórie je polhodiny pred začiatkom
súťaže.</strong><br>
Víťazí jednotlivých disciplín získajú titul <strong>Majster OOSTZ na rok
2014 sa právom štartu na Majstrovstvách kraja.</strong> Prví štyria budú
odmenení pohármi a diplomami.<br>
<strong>Povinnosťou STO pôsobiacich v medzi okresnej súťaži je vyslať na
Majstrovstva okresov minimálne dvoch súťažiacich.</strong><br>
<strong>-oostz-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter