Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stolno-tenisové popoludnie v Duplíne

Dňa 8. apríla 2018 t. j. v nedeľu o 13,30 hod., výbor ZO Únie žien
Slovenska v Duplíne usporiadal v priestoroch obecnej posilňovne
stolno-tenisové popoludnie pre svoje členky a ich rodinných príslušníkov.
Toto podujatie sa konalo pri príležitosti vyhlásenia 6. apríla za
Svetový deň stolného tenisu.

Bola to oslava tohto športového odvetvia, možnosť stretnutia sa s ľuďmi
s tým, aby mali väčšiu radosť zo samotného hrania ako zo súťaženia.
V tomto roku sa Svetový deň stolného tenisu uskutočnil tretíkrát.
Presne taký zámer malo aj stolno-tenisové popoludnie v Duplíne –
stretnúť sa, zahrať si (zašportovať) a mať z toho radosť. Toto podujatie
prišla pozdraviť aj predsedníčka OO ÚŽS pani Mgr. Lipinská.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter