Spoza zelených stolov 01-02/2013

<p>Medziokresná stolnotenisová liga mala počas vianočných sviatkov poriadne
nabitý program. V priebehu dvoch týždňov odohrali stolní tenisti päť
kôl. Najprv krátko pred vianočnými sviatkami ukončili prvú časť
súťaže a následne tesne pred koncom starého roku rozohrali odvetnú časť.
Tento maratón najlepšie zvládli stolní tenisti Brusnice, ktorí nezaváhali
ani v jednom stretnutí , čo ich vynieslo na čelo priebežnej tabuľky. Vstup
do druhej fázy súťaže dobre vyšiel aj Staškovciam, ktoré zdolali obidve
svidnícke družstvá a STOPKu.

14. kolo

ŠK Bokša – STO Svidnička 2:16 (T.Senaj, P. Senaj
po1 – T.Noga, Kosť po 4,5; Vl.Noga , Vasilenko po 3,5);
STMK Stropkov „C“Bokša – GS Vyšný Hrabovec 11:7
(Smalik, B.Bedruň po 3,5; Polivčak, J.Bedruň po 2 – Goč ml. 3,5; Kapa 1;
Goč st., V.Medvec po 1);
JMC Lužany pri Topli „B“- TJ Radoma 16:2 (Sabol , St.
Kočiš, Cigán po 4,5; Sulinsky 2,5 – Tchurik, Dančišin po1);
STO Brusnica.- JMC Lužany pri Topli „D“ 15:3 (M.Antoš,
Ľ. Antoš po 4,5; Čabala st. , Palej po 3 – Ľ.Kočiš , 2,5; J.Kočiš
0,5);
ŠŠK Centrál Svidník „C“ -JMC Lužany pri Topli „“C“
13:5
(Kosár 4,5; Petrík, Kosť po 3,5; Vasiľ 1,5 – Marián Gdovin
3; Rozkoš, Mil. Gdovin po1);
ŠŠK Centrál Svidník „B“- STMK Stropkov „E“ Veterán
10:8
(Antoš 3,5; Kostelník, Štefanco po 2,5; Ščur 1,5 –
žanony, Krajník po 3; Mihok, Potoma po 2);
STOP Oľšavka – STMK Stropkov „D“ Tisinec 14:4 (Pašeň
4,5; Mulik 3,5; Harvilko, Harmada po 2,5; Kocak 1 – Bunda, Kosť po 2).
ŠM TJ Staškovce voľno

15. kolo

STMK Stropkov „D“ Tisinec – ŠK Bokša 12:6 (Regrut
4,5; Rys, Kosť po 2,5; Bunda 1,5; Leško 1- T.Senaj 3; P.Senaj 2; Skala
1);
STMK Stropkov „E“ Veterán – STOP Oľšavka 6:12 (Potoma
2,5; žanony 2; Mihok 1,5 – Harvilko, Pašeň po 4,5;Mulik 2; Kocak 1);
JMC Lužany pri Topli „“C“ – ŠŠK Centrál Svidník „B“
4:14
(Gdovin 2; Rozkoš, Vavrek po 1 – Antoš 4,5; Kostelník
,Ščur po 3,5; Štefanco 2,5);
JMC Lužany pri Topli „D“ – ŠŠK Centrál Svidník „C“
8:10
(Ľ.Kočiš 3; Martin Cigán 2,5; Ľ.Kosár 1,5; J.Kočiš 1 –
Petrík 4,5; Kosť 2,5; Vasiľ 2; Martinec 1);
ŠM TJ Staškovce – STO Brusnica 8:10 (Hrušč 3; Gojdič
2,5; Michľovič 2; Lažo 0,5- M.Antoš 4; Štefanišin 2,5; Ľ.Antoš ;
J.Čabala st. 1; J.Antoš 0,5 );
GS Vyšný Hrabovec – JMC Lužany pri Topli „B“ 3:15
(Goč ml. 3- St.Kočiš 4,5; Cigán, Sabol , Sulinsky po 3,5 );
STO Svidnička – STMK Stropkov „C“Bokša 10:8 (T.Noga,
Kosť po 3,5; Kozák 2; Vl. Noga 1 – B.Bedruň 3; J.Bedruň 2,5; Polivčak
1,5; Smalik 1).
TJ Radoma voľno.

16. kolo

ŠK Bokša – STMK Stropkov „C“Bokša 4:14 (P.Senaj
2,5; Skala 1; T.Senaj 0,5 – J.Bedruň 4; B.Bedruň, Smalik po 3,5; Polivčak
3);
STO Svidnička – JMC Lužany pri Topli „B“ 10:8 (T.Noga,
Kosť po 3,5; Kozak 2; Vl.Noga 1 – Cigán 3,5; Sabol 2,5; St. Kočiš 2);
ŠM TJ Staškovce – ŠŠK Centrál Svidník „C“11:7
(Gojdič 3,5; Michľovič , Hrušč po 2,5; Lažo 1,5; Martin Maliňak 1 –
Kosár 4; Petrík 2; Kosť 1);
JMC Lužany pri Topli „D“- ŠŠK Centrál Svidník
„B“3:15
(Ľ.Kočiš 3- Ščur 4,5; Štefanco, Kurečko,
Kurečková po 3,5);
JMC Lužany pri Topli „“C“- STOP Oľšavka 5:13 (Vavrek
2,5; Rozkoš 1,5; Marián Gdovin 1 – Harvilko 4,5; Pašeň 3,5; Grešlik 3;
Harmada 2);
STMK Stropkov „E“- Veterán STMK Stropkov „D“ Tisinec
9:9
(žanony 4; Mihok, Potoma po2; Krajník 1 – Regrut, Rys, Kosť
po 2,5; Bunda 1,5);
TJ Radoma – STO Brusnica 1:17 (1× WO – M.Antoš,
Ľ.Antoš, Štefanišin po 4,5; J.Antoš 3,5).
GS Vyšný Hrabovec voľno.

17. kolo

STMK Stropkov „E“ Veterán – ŠK Bokša 9:9 (Mihok
3,5; žanony 3; Potoma 2,5 – P.Senaj 4,5; T.Senaj 2,5; Skala, Mitruška po
1);
STMK Stropkov „D“ Tisinec- JMC Lužany pri Topli „“C“
7:11
(Kosť 3,5 Bunda 2; Regrut 1,5 – Rozkoš 3,5; Marián, Gdovin
3; Vavrek 2,5; Mil. Gdovin po 2; );
STOP Oľšavka – JMC Lužany pri Topli „D“ 12:6
(Harvilko , Pašeň po 3,5; Harmada 3; Grešlik 2 – Ľ.Kočiš 3,5; Mart.
Cigán , J.Kočiš po 1);
ŠŠK Centrál Svidník „B“ – ŠM TJ Staškovce 7:11
(Antoš, Ščur po 2; Kurečko 1,5; Kurečková 1; Štefanco po 0,5 – Hrušč
4,5; Michľovič 3,5; Gojdič 2; Martin Maliňak1);
ŠŠK Centrál Svidník „C“- TJ Radoma 17:1 (Kosár,
Vasiľ, Dudáš po 4,5; Petrík 3,5 – 1×WO);
STO Brusnica. – GS Vyšný Hrabovec 13:5 (M.Antoš 4,5;
Ľ.Antoš , Štefanišin po 3,5; J.Čabala st. 1,5 -Goč ml. 3; Goč st. ,
Kapa po 1);
JMC Lužany pri Topli „B“- STMK Stropkov „C“Bokša 11:7
(St. Kočiš 4; Cigán, Sabol po 2,5; Sulinsky 2 – J.Bedruň 2,5; Smalik 2;
Polivčak 1,5; B.Bedruň 1).
STO Svidnička voľno.

18. kolo

ŠK Bokša – JMC Lužany pri Topli „B“5:13 (T.Senaj
1,5; J.Senaj, Skala po 1; P.Senaj 0,5; 1× WO – Cigán, Sabol po 4,5;
Sulinsky 4; St. Kočiš 1);
STO Svidnička – STO Brusnica. 7:11 (T.Noga 3,5; Kosť 2,5;
Kozák 1 – Štefanišin 4; M.antoš 3,5; Ľ.antoš 2,5; J.Antoš 1);
TJ ŠM Staškovce – STOP Oľšavka 11:7 (Gojdič
4,5;Michľovič 2,5; R.Maliňak, M.Maliňak po 2 – Pašeň 3,5; Mulik 2;
Harvilko 1,5);
GS Vyšný Hrabovec – ŠŠK Centrál Svidník „C“ 8:10
(Goč ml. 4,5; Goč st. 2,5; Staničar 1 – Kosár 3,5; Petrík 3; Vasiľ 2;
Dudáš 1,5);
JMC Lužany pri Topli „D“- STMK Stropkov „D“ Tisinec
8:10
(J. Kočiš, Ľ..Kočiš po 3,5; Martin Cigán 1 – Rys 4, Kosť
2,5; Bunda 2; Regrút 1,5);
TJ Radoma – ŠŠK Centrál Svidník „B“ 1:17
(Ľ.Pavlišin 1 – Kostelník, Antoš po 4,5; Ščur 4 ; Štefanco 2,5;
Kurečko 1,5);
JMC Lužany pri Topli „“C“- STMK Stropkov Veterán 9:9
(Marián Gdovin 4,5; Mil. Gdovin, Rozkoš, Vavrek po 1,5 – žanony , Mihok,
Potoma po 3).
STMK Stropkov „C“Bokša voľno.
19. kolo je na programe 11. januára o 18.00 hod.: JMC
Lužany pri Topli „“C“- ŠK Bokša; STO Brusnica.- STMK Stropkov
„C“Bokša; STOP Oľšavka – TJ Radoma ; ŠŠK Centrál Svidník „C“-
STO Svidnička ; STMK Stropkov „D“ Tisinec- TJ ŠM Staškovce; ŠŠK
Centrál Svidník „B“- GS Vyšný Hrabovec; STMK Stropkov Veterán- JMC
Lužany pri Topli „D“; JMC Lužany pri Topli „B“voľno.
20. kolo je na programe 12. januára o 18.00 hod.: JMC
Lužany pri Topli „D“- JMC Lužany pri Topli „“C“; JMC Lužany pri
Topli „B“- STO Brusnica.; STMK Stropkov „C“Bokša – ŠŠK Centrál
Svidník „C“; STO Svidnička – ŠŠK Centrál Svidník „B“; TJ
Radoma- STMK Stropkov „D“ Tisinec;TJ ŠM Staškovce- STMK Stropkov Veterán;
GS Vyšný Hrabovec- STOP Oľšavka; ŠK Bokša voľno.

Tabuľka

1.Brusnica 17 15 2 0 220:86 49
2.Svidník B 17 15 1 1 227:79 48
3.Lužany B 17 14 0 3 188:118 45
4.STOP Oľšavka 17 12 1 4 188:118 42
5.Svidník C 17 11 1 5 182:124 40
6.Staškovce 17 11 0 6 184:122 39
7.Svidnička 16 10 1 5 171:117 37
8.Stropkov – Bokša C 16 9 0 7 162:126 34
9.Stropkov – Tisinec D 17 5 3 9 119:187 30
10.Stropkov Veterán E 17 3 4 10 127:179 27
11.ŠK Bokša 17 4 1 12 107:199 26
12.Lužany C 17 4 1 12 123:183 26
13.Vyšný Hrabovec 16 4 1 11 108:180 25
14.Lužany D 17 1 0 16 103:203 19
15.Radoma 17 0 0 17 59:247 17
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter