Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šport má v Stropkove dobré zázemia a skvelú podporu

Radnica si dala za cieľ v rámci vlastných finančných možností
zmodernizovať zimný štadión tak, aby vyhovoval súčasným potrebám.
Doteraz boli v areáli nevyhovujúce unimobunky bez prívodu vody, odpadu a
dostatočného vykurovania, čo verejnosť kritizovala.

„Po tridsiatich rokoch sme na zimnom štadióne odstránili
staré unimobunky a zabezpečili tam moderné šatne, sprchy, sociálne
zariadenia, priestory na bufet a ďalšie vybavenie. Žiaľ, v tomto roku nám
vypovedala službu technológia chladenia. V súčasnosti zabezpečuje mestský
podnik Služba štúdiu, projektovú dokumentáciu a rozpočet na nový systém
chladenia a výroby ľadu“,
priblížil primátor mesta Ondrej
Brendza. Ako ďalej uvádza, mesto spolu s mestským podnikom Služba vyvinie
maximálne úsilie a bude hľadať zdroje a možnosti financovania modernizácie
a rekonštrukcie chladiaceho systému.
Pozitívom je, že sa po mnohých rokoch podarilo inštalovať malý vlek,
ktorý doteraz v Stropkove chýbal.
„Rekonštrukcia stropkovských športovísk je jednou z našich
priorít. Som veľmi rád, že táto aktivita má podporu aj v poslaneckom
zbore. Do športovísk sme v uplynulom roku investovali takmer 300 000 eur a
pokračovať budeme aj v roku 2018“,
uvádza O. Brendza.
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie ulíc bol v minulom roku položený nový
asfaltový povrch na zhruba 400 metrovom úseku v oddychovej zóne pod vlekom,
ktorý teraz využívajú cyklisti, bežci, lyžiari i korčuliari na tréningy
a športovú prípravu.
Podobná modernizácia čaká aj chodník, ktorý spája mesto Stropkov so
Sítnikmi. Určite sa osvedčilo aj rozšírenie chodníka od Lidlu do Tesly
s označením pruhu pre cyklistov.
„Sme radi, že v mestskej časti Sitníky vyrástol moderný
futbalový stánok. Verím, že v tomto roku sa aj s pomocou mesta podarí
klubu FK Sokol získať dotáciu SFZ na investíciu do ďalšej etapy
modernizácie“,
vyjadril nádej O. Brendza.
„Netreba zabudnúť ani na futbalové ihrisko v mestskej časti
Bokša, ktoré ožilo opäť vďaka šikovným rukám správcu futbalového
štadióna MŠK Tesla“,
pripomína primátor O. Brendza.
„Na futbalovom štadióne v Stropkove bol odstránený havarijný
stav strechy na tribúne, následne sme začali s postupnou rekonštrukciou
šatní, kancelárskych priestorov a priestorov na regeneráciu. V minulom roku
sme vybavili hlavnú hraciu plochu moderným plnoautomatickým zavlažovacím
systémom“,
vysvetľuje primátor a dodáva, že v roku
2018 sa zrealizuje v spolupráci s SFZ rekonštrukcia exteriéru tribúny.
Súčasťou tohto projektu bude aj osadenie sedačiek a rekonštrukcia schodísk
a spevnených plôch na tribúne.
Veľká časť ul. Matice slovenskej dostala nový ráz vďaka oploteniu
športovísk. Prostredníctvom základných škôl sa investovalo aj do
modernizácie športových hál na ul. Matice slovenskej a ul.
Konštantínovej.
„Kvôli odstraňovaniu havarijného stavu sme o dva mesiace
neskôr otvárali krytú plaváreň. Investovali sme tam finančné prostriedky
z dotácie Ministerstva školstva i vlastné financie“,

približuje primátor O. Brendza. Stav plavárne si však bude vyžadovať aj
ďalšie prostriedky, keďže tenisové kurty pri kúpalisku prejdú plánovanou
modernizáciou.
„Investície do športovísk sú podľa môjho názoru veľmi
zmysluplné a ako športovec, telom aj dušou, som veľmi rád, že v našom
meste je toľko nadšencov športu. V nejednom prípade robia nášmu Stropkovu
obrovskú reklamu nielen doma, ale aj v zahraničí“,
dodáva
na záver O. Brendza.
Samozrejme, nezabúdajme ani na cykloturistiku, s ktorou sa dá tiež
dosiahnuť veľa pozitívnych a pozoruhodných výsledkov.
Športovaním sa zlepšuje okrem fyzickej kondície psychický stav, dobrá
nálada a životná pohoda, zvyšuje sa sebavedomie a zlepší sa sebahodnotenie
i spokojnosť s vlastným telom, spoznáte nových ľudí a objavíte nové
miesta, či objavíte nové hobby.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter