Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Škola mladých rozhodcov OOFZ Svidník

<p>24. mája začala svoju činnosť Škola mladých rozhodcov v OOFZ
Svidník. Teoretickú časť prípravy začínajúcich arbitrov absolvovali na
úvodnom stretnutí v odbornej učebni v ZŠ na Mlynskej. Toto miesto vybrala
Komisia rozhodcov OOFZ aj z dôvodu, že žiakmi tejto školy a reprezentantmi
vo futbale boli aj rozhodcovia Ľ. Micheľ, E. Cichý a M. Bochnovič. Prv
menovaný dosiahol v rozhodcovskej kariére najvyššie méty ako rozhodca
FIFA, E. Cichý bol tiež rozhodcom FIFA a M. Bochnovič stále aktívne
pôsobí ako rozhodca v najvyššej regionálnej súťaži.<br>
Samozrejme nesmieme zabudnúť na nášho súčasného reprezentanta
rozhodcovstva, a to asistenta rozhodcu O. Brendzu, ktorý je v súčasnosti AR
v Corgoň lige a taktiež sa zúčastňuje medzinárodných stretnutí
organizovaných FIFA.<br>
Cieľom projektu je pomôcť presadiť sa mladým rozhodcom vo veku do 25 rokov
v praxi a takisto nájsť nové talenty, ktoré by sa neskôr mohli uplatniť
aj v najvyšších súťažiach.<br>
Na prvom stretnutí sa zúčastnilo 8 z 12 pozvaných frekventantov:
Kristián Micheľ, Jakub Sivák, Peter Hubač, Dávid Horochonič, Róbert
Škurla ml., Dávid Petrik, Dávid Černiga a Dávid Hubač. Štyria
frekventanti – Marián Vítko, Lukáš Ferenc, Daniel Zoščák a Adrián
Miňo, sa ospravedlnili pre neodkladné povinnosti.<br>
Školiteľmi mladých rozhodcov budú Ondrej Brendza, Ladislav Barvirčák
(delegát VsFZ), Marcel Bochnovič a Anton Perát (asistent rozhodcu SFZ).<br>
Na prvom stretnutí bol predstavený celý projekt, frekventanti sa oboznámili
s jeho cieľom, formou, obsahom i účelom. V závere seminára bola diskusia
k obsahu, zameraniu a k organizácii ďalšieho stretnutia, ktoré je
naplánované na 28. júna o 17.00 hod.<br>
<strong>Marcel Bochnovič, predseda KR OOFZ</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter