Škola mladých rozhodcov OOFZ Svidník

<p>24. mája začala svoju činnosť Škola mladých rozhodcov v OOFZ
Svidník. Teoretickú časť prípravy začínajúcich arbitrov absolvovali na
úvodnom stretnutí v odbornej učebni v ZŠ na Mlynskej. Toto miesto vybrala
Komisia rozhodcov OOFZ aj z dôvodu, že žiakmi tejto školy a reprezentantmi
vo futbale boli aj rozhodcovia Ľ. Micheľ, E. Cichý a M. Bochnovič. Prv
menovaný dosiahol v rozhodcovskej kariére najvyššie méty ako rozhodca
FIFA, E. Cichý bol tiež rozhodcom FIFA a M. Bochnovič stále aktívne
pôsobí ako rozhodca v najvyššej regionálnej súťaži.<br>
Samozrejme nesmieme zabudnúť na nášho súčasného reprezentanta
rozhodcovstva, a to asistenta rozhodcu O. Brendzu, ktorý je v súčasnosti AR
v Corgoň lige a taktiež sa zúčastňuje medzinárodných stretnutí
organizovaných FIFA.<br>
Cieľom projektu je pomôcť presadiť sa mladým rozhodcom vo veku do 25 rokov
v praxi a takisto nájsť nové talenty, ktoré by sa neskôr mohli uplatniť
aj v najvyšších súťažiach.<br>
Na prvom stretnutí sa zúčastnilo 8 z 12 pozvaných frekventantov:
Kristián Micheľ, Jakub Sivák, Peter Hubač, Dávid Horochonič, Róbert
Škurla ml., Dávid Petrik, Dávid Černiga a Dávid Hubač. Štyria
frekventanti – Marián Vítko, Lukáš Ferenc, Daniel Zoščák a Adrián
Miňo, sa ospravedlnili pre neodkladné povinnosti.<br>
Školiteľmi mladých rozhodcov budú Ondrej Brendza, Ladislav Barvirčák
(delegát VsFZ), Marcel Bochnovič a Anton Perát (asistent rozhodcu SFZ).<br>
Na prvom stretnutí bol predstavený celý projekt, frekventanti sa oboznámili
s jeho cieľom, formou, obsahom i účelom. V závere seminára bola diskusia
k obsahu, zameraniu a k organizácii ďalšieho stretnutia, ktoré je
naplánované na 28. júna o 17.00 hod.<br>
<strong>Marcel Bochnovič, predseda KR OOFZ</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2013-06/25-rozhodcovia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter