Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Renesancia hasičského športu v obci Šandal

Hasičský šport v obci Šandal
zažíva svoju renesanciu. Jeho krása spočíva nielen v zručnosti a
rýchlosti súťažiacich, kde často krát o víťazovi rozhodujú stotiny
sekundy, ale ide predovšetkým o hlbší odkaz tohto športu a tým je
príprava mladšej generácie na plnenie poslania dobrovoľného hasiča
v zmysle hasičského hesla „BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC“.

Aj tento rok sa mladí hasiči z našej obce, ako jediní z okresu
Stropkov, dňa 26. apríla 2019 zúčastnili IX. ročníka Preteku brannej
všestrannosti, ktorý už tradične organizoval Dobrovoľný hasičský zbor
v Giraltovciach. Vytvorili sme 3 družstvá, ktoré si zmerali svoje sily
v troch disciplínach – v teoretických znalostiach, v štafete a brannom
preteku. Teória bola preverená písomným testom, v štafete 5 členných
družstiev si vyskúšali viazanie uzlov, spájanie technických prostriedkov a,
samozrejme, rýchle nohy. K najťažším patrila tretia disciplína a to
branný pretek, ktorý v sebe zahŕňal nielen beh na trati dlhej cca 1500 m,
ale aj stanovištia, kde sa ukázala skutočná všestrannosť mladých –
možno budúcich hasičov. Mladí hasiči si tak vyskúšali streľbu zo
vzduchovky, základy topografie, viazanie uzlov, základy prvej pomoci,
požiarnu ochranu a prekonávanie vodorovného lana.
A nebolo to jednoduché. Vo veľkej konkurencii sa nášmu družstvu
v kategórii starších v zložení: Samuel Gula, Filip Kitik, Samuel
Malačina, Peter Šichula a Slavomír Rabský podarilo zvíťaziť a domov si
priniesli krásne 1. miesto. Obec Šandal blahoželá všetkým zúčastneným
a vyslovuje veľké poďakovanie veliteľovi DHZ Šandal a zároveň trénerovi
mladých p. Petrovi Šichulovi a jeho pomocníkovi Matejovi Rabskému, ktorý
svoj voľný čas obetujú tejto krásnej a záslužnej práci. Zároveň
vyslovujeme poďakovanie aj rodičom, ktorí svojou aktivitou pomohli pri
organizovaní tejto súťaže. Veľká vďaka patrí spoločnosti JM-STAV AGRO,
s.r.o, Radoma – Jozef Malačina, ktorá súťažiacim sponzorovala krásne
tričká s nápisom DHZ Šandal.
OBEC ŠANDAL

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter