Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČOV U12-U15 od 1.1.2015

<p>Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu
nahrádza projekt „Centralizovanej prípravy“ a jeho hlavnou úlohou je
vyhľadávanie a podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových
kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastných a regionálnych výberov. Pre
koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi sa jedná
o najdôležitejšie vekové kategórie. Jedná sa o obdobie
„predprípravy“ pre reprezentačné družstvá SR.<br>
<strong>Cieľ:</strong><br>
1. Zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre mladých hráčov vo
vekových kategóriách U12 – U14. 2. Získať informácie o čo
najväčšom počte talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12 –
U14. 3. Vyhľadávanie talentovaných hráčov pre potreby vrcholového
futbalu.<br>
<strong>Organizácia:</strong><br>
<strong>Oblastné futbalové výbery.</strong><br>
• Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 pravidelne 1-krát do mesiaca
počas mesiacov marec, apríl, máj, jún, august, september, október a
november (t.j. 8-krát počas jedného kalendárneho roka) vždy prvý, alebo
druhý pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať
tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 TJ + 30 min. teóriu na úrovni
Oblastných futbalových zväzov (38) – Oblastné futbalové výbery.<br>
• Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze 10 (8-9
hráčov + 2-1 brankár) pri otvorenom systéme výberu hráčov (na každom
zraze môžu byť 4-5 noví hráči), pričom všetky tri výbery sa súčasne
stretávajú na jednej tréningovej ploche, U12 a U13 na jednej polovici ihriska
a U14 na druhej polovici ihriska, kde pri každej vekovej kategórii je jeden
tréner.<br>
• V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo
futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže
a futbalových klubov s licenciou Grassroots).<br>
• V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov
futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov
s licenciou Grassroots.<br>
• V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú
príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).<br>
Pozn.: Do oblastných futbalových výberov U12 – U14 sa odporúča zaradiť
aj dievčatá.<br>
<strong>Obsah:</strong><br>
• Nácvik a zdokonaľovanie Herných činností jednotlivca
(útočné/obranné)<br>
• Malé formy prípravných hier 1:1 – 4:4 (na úrovni regionálnych
výberov aj na úrovni 7:7 – 11:11, kde ťažiskom bude základná
organizácia hry družstva a úlohy hráčov na jednotlivých postoch –
v menšej miere)<br>
• Pohybové hry<br>
• Rôzne formy súťaží a jednoduché testovanie (HČJ, rýchlosť)<br>
Pozn.: budú vypracované presné konspekty TJ a konkrétne testy.<br>
<strong>Personálne zabezpečenie:</strong><br>
• Zodpovedný za termínovú listinu, zabezpečenie tréningovej plochy, za
celkovú organizáciu, vyhodnotenie a zostavenie realizačných tímov je
tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne.<br>
• Na každom tréningovom zraze výberov na úrovni ObFZ sú prítomní
3 tréneri (jeden pre každú vekovú kategóriu) a zdravotník. Jeden
z trénerov je zodpovedný za plnenie obsahovej časti TJ (hlavný tréner) a
jeden za celkovú organizáciu.<br>
• Každý z trénerov musí mať platnú trénerskú licenciu minimálne UEFA
B a na každom jednom tréningovom zraze musí byť hlavným trénerom
profesionálny tréner z futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ
v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorý má trénerskú licenciu minimálne UEFA
A.<br>
• Hlavný tréner do 48 hodín doručuje písomné vyhodnotenie
tréningového zrazu na predpísanom tlačive príslušnému trénerovi
mládeže v regióne, ktorí vyhodnotenia zosumarizujú a do ďalších
48 hodín aj s krátkym popisom doručia na ÚMaR SFZ.<br>
<strong>Materiálno – technické zabezpečenie:</strong><br>
Na jeden tréningový zraz:<br>
• 30 futbalových lôpt (20 ks veľkosti č. 4 – kategórie U12, U13,
10 ks veľkosti č. 5 – kategória U15, pre každého hráča)<br>
• 3 sady “klobúčikov” (40 ks)<br>
• 30 zapichovacích tyčí<br>
• 30 ks rozlišovacích viest (v troch farbách po 10 ks)<br>
• 6 koordinačných rebríkov. Systém výberu hráčov – skauting.<br>
Za výber hráčov do oblastných výberov je zodpovedný tréner mládeže SFZ
v príslušnom regióne. Na výbere hráčov do oblastných výberov
participujú profesionálni tréneri ÚTM a Grassroots v kategóriách žiakov
a prípraviek v zmluvnom vzťahu so SFZ. Najmä v kategórii U12, v menšej
miere aj U13 je potrebná intenzívna komunikácia trénerov mládeže SFZ
v jednotlivých regiónoch s trénermi mládeže a funkcionármi v kluboch
bez licencie mládeže SFZ.<br>
VV OOFZ Svidník na svojom zasadnutí 19.2.2015 schválil za trénerov výberov
OOFZ U12 ,U13, U14 : Pavel Piršč (UEFA A)- hlavný tréner, Marcel Bochnovič
(UEFA B), Marián Veselý (UEFA B) a ihrisko zrazov UT v Stropkove.<br>
<strong>OOFZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter