Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Preteky holubov 33/2008

Výsledky pretekov holubov výcvikového strediska Stropkov

Preteky č.17 – 19. 7. 2008 – Slavkov u Brna

Štart: 5.30 hod., počet chovateľov: 27, počet holubov: 775
1. holub č. 06.02604.957H; 9:37′07″; 1391,489 m/min; 343,860 km; Dulak
Peter, Nižná Pisaná
2. holub č. 07.02603.252A; 9:32′18″; 1381,564 m/min; 334,753 km; Ing.
Kostar Milan, Lascov
3. holub č. 07.02605.708H; 9:42′01″; 1378,441 m/min; 347,390 km;
Fiľarská Mária, Stropkov
4. holub č. 07.02606.140A; 9:39′35″; 1377,736 m/min; 343,860 km; Dulak
Peter, Nižná Pisaná
5. holub č. 06.02606.915H; 9:40′04″; 1375,073 m/min; 343,860 km; Dulak
Peter, Nižná Pisaná

Preteky č.18 – 19. 7. 2008 – Wismar 3 (Nemecko)

Štart: 5.30 hod., počet chovateľov: 20, počet holubov: 144
1. holub č. 03.02604.1055H; 19:38′02″; 1036,905 m/min; 879,330 km; MVDr.
Gornaľ Tibor
2. holub č. 05.02604.60A; 20:06′03″; 1003,744 m/min; 879,330 km; MVDr.
Gornaľ Tibor
3. holub č. 04.02604.439H; 20:08′41″; 1001,895 m/min; 880,348 km;
Dzurjanin Pavel, Kručov
4. holub č. 04.02605.729H; 20:24′44″; 984,763 m/min; 881,100 km; Jurko
Jozef, Miňovce
5. holub č. 06.02606.809H; 20:12′55″; 974,234 m/min; 860,167 km; Dulak
Peter, Nižná Pisaná

Preteky č.19 – 27. 7. 2008 – Beroun 3

Štart: 5.30 hod., počet chovateľov: 28, počet holubov: 612
1. holub č. 05.02603.101A; 13:47′48″; 1105,500 m/min; 550,318 km; Ing.
Kostar Milan, Lascov
2. holub č. 03.2604.0920H; 13:58′33″; 1102,684 m/min; 560,770 km;
Dzurjanin Pavel, Kručov
3. holub č. 06.02603.1112A; 14:06′06″; 1055,237 m/min; 544,608 km;
Vojtek Andrej, Koprivnica
4. holub č. 04.02604.184H; 14:27′48″; 1046,813 m/min; 562,976 km; MVDr.
Gornaľ Tibor
5. holub č. 06.02604.942H; 14:30′26″; 1041,712 m/min; 562,976 km; MVDr.
Gornaľ Tibor

Celkové poradie pre rok 2008 po 19-tich pretekoch starých holubov

(jedny najslabšie preteky sa škrtajú)

1. MVDr. Gornaľ Tibor, Stropkov 5895 b
2. Dulák Peter, Nižná Pisaná 5240 b
3. Ing. Kostár Milan, Lascov 5196 b
4. Dzurjanin Pavel, Kručov 4753 b
5. Fiľarská Mária, Stropkov 4742 b
6. Lesňák Mikuláš, Stropkov 4697 b
7. Vojtek Andrej, Koprivnica 4479 b
8. Vavrek Miroslav, Potoky 4468 b
9. Ing. Kurilec Ivan, Svidník 4379 b
10. Kačmár Jozef, Mestisko 4128 b
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter