Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predsedom turistov v regióne Svidníka a Stropkova je naďalej J. Vereščák

Dňa 15. 4. 2010 sa v Stropkove zišli delegáti z jednotlivých
turistických klubov z regiónu Svidník – Stropkov na Regionálnom
zhromaždení (RZ) Klubu slovenských turistov. RZ viedol predseda regionálnej
rady J. Vereščák, ktorý privítal prítomných delegátov a zároveň
predniesol správu o činnosti RR KST za obdobie 2006 – 2009.

Konštatoval, že v regióne Svidník – Stropkov pôsobia štyri KST.
Počet registrovaných členov je 161. Každý klub je občianskym združením
s právnou subjektivitou. Činnosť klubov je zameraná na turistiku. Za
uplynulé obdobie sa organizovali rôzne turistické podujatia, na ktorých sa
turisti pravidelne stretávali. Pravidelne sa zúčastňovali tiež na
celoslovenských zrazoch v lete, aj v zime. Na dobrej úrovni je aj
spolupráca s turistami z Poľska. KST Beskyd Svidník organizoval v roku
2008 v poradí 39. Slovenský letný zraz turistov vo Svidníku. Veľmi
dôležitou časťou turistiky sú turistické chodníky, ktoré slúžia nielen
turistom, ale aj širokej verejnosti. Ich značenie majú na starosti p.
Brudňák a p. Weil. Ich práca je veľmi náročná a preto aj touto cestou
žiadame všetkých „návštevníkov prírody“, aby ich neničili, lebo
slúžia všetkým, ktorí chodia do prírody a orientujú sa podľa nich.
V súčasnosti je v regióne Svidník – Stropkov 360 km značených
chodníkov. Veľmi potešujúca je skutočnosť, že kluby si svojpomocne
vybudovali alebo postavili vlastné objekty.
Delegáti si na zhromaždení volili na funkčné obdobie 2010 – 2013 novú
Regionálnu radu KST Svidník – Stropkov. Do funkcie predsedu RR KST
Svidník – Stropkov bol opätovne zvolený Ján Vereščák, ktorý bol
zároveň delegovaný za člena ÚR KST pre UZ KST do L. Mikuláša.
Na záver sa novozvolený predseda poďakoval delegátom za účasť a dôveru a
vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi klubmi bude na dobrej úrovni a
v prospech turistiky v regióne.
-jv-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter